Hyoho Niten Ichi Ryu

Je především známa díky Musashiho technikám se dvěma meči – katanou a wakizashi a známým příslovím KIZEN NO HYOHO - nedělej nic, pokud to není nezbytně nutné.

Toyama Ryu Batto Jutsu

škola meče – jako systém na testování seků s bojovými aplikacemi. Trénink obsahuje vysokou bojovou efektivnost se zaměřením na vzdálenost, načasování a zacílení.

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu

často nazývána jednoduše jako Jikishinkage Ryu nebo Kashima Shinden je tradiční školou (koryu) japonského bojové umění meče – kenjutsu a iaijutsu.

Hozoin Ryu Takada-ha Sojutsu

TRADIČNÍ ŠKOLA JAPONSKÉHO KOPÍ „Pokud nevíš jak zacházet s kopím, neměl by jsi nikdy mluvit o umění meče. A pokud nevíš jak zacházet s mečem, neměl by jsi nikdy mluvit o umění s kopím.

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu

Suzuki Kimiyoshi Sensei, potomek slavného Makita Shigekatsu, pokračuje v předávání školy dalších generacím studentů Kashima Shinden Jikishinkage Ryu

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu Menkyo svitky

V průběhu celého života je naše chování ovlivňováno různými okolními vlivy a znečišťováno vlivem okolí. Vytrvalým procesem zbavování se těchto zněčištění v našem chování se vracíme k originální povaze, do doby kdy jsme byli dětmi. (Yamada Jirokichi)

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu

Cvičení s pravým mečem umožňuje rozvoj a zdokonalování osobnosti a bojového ducha bez nebezpečí, že zraníte jiného člověka.

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu

Tradiční japonské bojové umění meče

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu

Titul „Tenka Muso“ (天下無雙), v překladu „není rovného pod nebem“, byl udělen zakladateli Hayashizaki Jinsukemu regentem Toyotomi Hideyoshi po demonstraci jeho Iaijutsu.

Hyoho Niten Ichi Ryu Dokkodo

Je shrnutím Musashiho života, vůle a filozofie

Semináře s Niina Soke

Semináře Mugai Ryu s velmistrem Niina Soke

Mugai Ryu Iaido & Kenjutsu - Niina Toyoaki Gosoke

Niina Soke nás tento rok znovu navštíví. Semináře budou obsahovat následující bojová umění:

tenshinkai

Mugai Ryu Seminář

samurajské bojové umění s mečem

Mugai Ryu Kata - Niina Soke

Seminář se bude skládat ze dvou částí:

 • Iaido Kata
 • Kumitachi / Kenjutsu

Iaido Kata Seminář

Zde se budeme studovat 20 Mugai Ryu Iaido Kata a pracovat na jejich detailech.

Sobota, 14.06.2014
Od 13.00 hod.

Kumitachi Seminář

Kromě základních kenjutsu technik se budeme věnovat také 15 formám Mugai Ryu Kumitachi. 10 katám z katanou a 5 katám s wakizashi. Pokud zbude čast budeme se také věnovat 12 katám z Shinto Ryu. Všechny techniky budou podrobně vyučovány a detailně rozebírány.

Neděle, 15.06.2014
Od 13.00 hod.

Cena Semináře

Při účasti na více seminářích bude cena snížena. Ceny jsou uvedeny na konci stránky.

Cena úvodního semináře:

 • Členové: 120,- Euro
 • Členové Mugai Ryu Europe: 110,- Euro

Cena jednoho dne:

 • členové: 70,- Euro
 • členové Mugai Ryu Europe: 65,- Euro

Registrace: kontakt@tenshinkai.de

Semináře  se budou konat ve sportovní hale Dreikönig gymnázia v Kolíně nad Rýnem:

DKG Gymnázium
Escher Str. 247
50739 Köln

tenshinkai

Genko Nito Ryu Seminář

Styl dvou mečů – boj s Katanou a Wakizashim

Genko Nito Ryu Soke

Seminář se bude skládat ze dvou částí:

 • Iaido Kata
 • Kumitachi / Kenjutsu

Iaido Kata Seminář

Zde bude vyučováno 10 Genko Nito Ryu Iaido Kata a 4 Kihon kata.

Sobota, 21.06.2014
Od 13.00 hod.

Kumitachi Seminář

Niina Soke zde bude vyučovat prvních 15 Kumitachi Kata a základy Kenjutsu.

Neděle, 22.06.2014
Od 13.00 hod.

Cena Semináře

Při účasti na více seminářích bude cena snížena. Ceny jsou uvedeny na konci stránky.

Cena úvodního semináře:

 • Členové: 120,- Euro
 • Členové Mugai Ryu Europe: 110,- Euro

Cena jednoho dne:

 • členové: 70,- Euro
 • členové Mugai Ryu Europe: 65,- Euro

Registrace: kontakt@tenshinkai.de

Semináře  se budou konat ve sportovní hale Dreikönig gymnázia v Kolíně nad Rýnem:

DKG Gymnázium
Escher Str. 247
50739 Köln

tenshinkai

Tosei Ryu & Uchida Ryu Seminář

s Niina Soke

Tosei Ryu - Stockkampf Seminar in Köln

Seminář bude obsahovat:

 • Tosei Ryu Kata
 • Uchida Ryu Kata

Pátek, 13.06.2014
Od 18.00 hod.

Cena:

Při účasti na více seminářích bude cena snížena. Ceny jsou uvedeny na konci stránky.

 • členové: 50,- Euro
 • členové Mugai Ryu Europe: 45,- Euro

Seminář se bude konat v Tenshinkai Dojo Köln:

Tenshinkai Dojo Köln
Holbeinstr. 6
50733 Köln

Registrace: kontakt@tenshinkai.de

tenshinkai

Isshin Ryu Kusarigama Seminář

s Niina Soke

Kusarigama Training

Niina Soke bude vyučovat základy Kusarigamy (srpová zbraň s řetězem) a Isshin Ryu Kata.

pátek, 20.06.2014
Od 18.00 hod.

Cena:

Při účasti na více seminářích bude cena snížena. Ceny jsou uvedeny na konci stránky.

 • členové: 50,- Euro
 • členové Mugai Ryu Europe: 45,- Euro

Seminář se bude konat v Tenshinkai Dojo Köln:

Tenshinkai Dojo Köln
Holbeinstr. 6
50733 Köln

Registrace: kontakt@tenshinkai.de

tenshinkai

Sleva:

Pokud se zúčastníme více jak 2 seminářů bude celková cena za každý další seminář snižována o 10,- Euro.
Pro bližší informace mě neváhejte kontaktovat na emailu – filip@bujin.cz

Mugai Ryu Seminars with the Grandmaster from Japan

Mugai Ryu Iaido & Kenjutsu - Niina Toyoaki Gosoke

Niina Soke will be visiting us this year again. Seminars in the following martial-arts are planned:

tenshinkai

Mugai Ryu Seminar

Japanese Samurai Swordfighting

Mugai Ryu Kata - Niina Soke

The seminar consists of two segments over two days:

 • Iaido Kata
 • Kumitachi / Kenjutsu

The seminar can be booked as a whole or in seperate days.

Iaido Kata Seminar

Here the 20 Mugai Ryu Iaido Kata will be taught and worked on in more detail.

Saturday, 14.06.2014
From 1.00 P.M.

Kumitachi Seminar

Besides basic Kenjutsu techniques will also all 15 Mugai Ryu Kumitachi forms be taught more in-depth.
10 with the Katana and 5 with Wakizashi. In case there is time left the 12 Shinto Ryu Kata will be dealt with also.

Sunday, 15.06.2014
From 1.00 P.M.

Seminar Pricing

When participating in several seminars there the overall price will be reduced. Prices are listed at the bottom of the page.

Price for the entire seminar:

 • Members: 120,- Euro
 • Mugai Ryu Europe members: 110,- Euro

Prices for a single day:

 • Members: 70,- Euro
 • Mugai Ryu Europe members: 65,- Euro

Registration: kontakt@tenshinkai.de

The seminars will take place at the sports hall of Dreikönigsgymnasium in Köln:

DKG Gymnasium
Escher Str. 247
50739 Köln

tenshinkai

Genko Nito Ryu Seminar

Two sword style with Katana and Wakizashi

Genko Nito Ryu Soke

The seminar consists of two segments over two days:

 • Iaido Kata
 • Kumitachi / Kenjutsu

The seminar can be booked as a whole or in seperate days.

Iaido Kata Seminar

Here the 10 Genko Nito Ryu Iaido Kata and 4 Kihon are taught more in-depth.

Saturday, 21.06.2014
From 1.00 P.M.

Kumitachi Seminar

Niina Soke will be attending to the first 15 Kumitachi Kata and Kenjutsu basics.

Sunday, 22.06.2014
From 1.00 P.M.

Seminar Pricing

When participating in several seminars there the overall price will be reduced. Prices are listed at the bottom of the page.

Price for the entire seminar:

 • Members: 120,- Euro
 • Mugai Ryu Europe members: 110,- Euro

Prices for a single day:

 • Members: 70,- Euro
 • Mugai Ryu Europe members: 65,- Euro

Registration: kontakt@tenshinkai.de

The seminars will take place at the sports hall of Dreikönigsgymnasium in Köln:

DKG Gymnasium
Escher Str. 247
50739 Köln

tenshinkai

Tosei Ryu & Uchida Ryu Seminar

With Niina Soke

Tosei Ryu - Stockkampf Seminar in Köln

The seminar consits of:

 • Tosei Ryu Kata
 • Uchida Ryu Kata

Friday, 13.06.2014
From 6.00 P.M.

Price:

When participating in several seminars there the overall price will be reduced. Prices are listed at the bottom of the page.

 • Members: 50,- Euro
 • Mugai Ryu Europe members: 45,- Euro

The seminar takes place at Tenshinkai Dojo Köln:

Tenshinkai Dojo Köln
Holbeinstr. 6
50733 Köln

Registration: kontakt@tenshinkai.de

tenshinkai

Isshin Ryu Kusarigama Seminar

With Niina Soke

Kusarigama Training

Niina Soke will be teaching basics of the Kusarigama (Chain-sickle) and Isshin Ryu Kata.

Friday, 20.06.2014
From 18.00 P.M.

Price:

When participating in several seminars there the overall price will be reduced. Prices are listed at the bottom of the page.

 • Members: 50,- Euro
 • Mugai Ryu Europe members: 45,- Euro

The seminar takes place at Tenshinkai Dojo Köln:

Tenshinkai Dojo Köln
Holbeinstr. 6
50733 Köln

Registration: kontakt@tenshinkai.de

tenshinkai

Discount

When participating in more than two seminars the overall price will be reduced by 10,- Euro per seminar added to the two.
For further questions please contact me per mail.