Kashima Shinden Jikishinkage Ryu

často nazývána jednoduše jako Jikishinkage Ryu nebo Kashima Shinden je tradiční školou (koryu) japonského bojové umění meče – kenjutsu a iaijutsu.

Ostatní

V této sekci najdete další japonská bojová umění, kterým se  někteří studenti Kōryūkai Dojo 光龍会道場 aktivně věnují i když nejsou zatím v našem dojo vyučována.

Vyjímkou je pouze škola Toyama Ryu Batto Jutsu, která se v našem dojo aktivně vyučuje.

V případě zájmu je však můžete s námi trénovat v našich tréninkových skupinách a navštěvovat s námi za účelem zdokonalení jednotlivé učitele.

Hozoin Ryu Takada-ha Sojutsu – studujeme pod vedením Jurgena Seebecka (Mokuroku – Alster Dojo Hamburg) a Maeda Shigenori – Menkyo Kaiden.

Hyoho Niten Ichi Ryu – studujeme pod vedením Filipa Rázgy (Slovensko) a Soke Kajiya Takanori.

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu – studujeme pod vedením Soke Suzuki Kimiyoshi.

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu – studujeme pod vedením Pawla Slawatyckého (Shibucho pro Českou Republiku) a Soke Sekiguchi Takaaki Komei.

Others

In this section you can find other japanese martial arts which some of our students of Kōryūkai Dojo 光龍会道場 practices though they are not taught in our dojo.

Exception is only Toyama Ryu Batto Jutsu and this school is actively taught in our dojo.

But if you have interest about them you can practice them in our training groups and visit with us in order to improve each individual teachers.

Hozoin Ryu Takada-ha Sojutsu – study under Jurgen Seebeck (Mokuroku – Alster Dojo Hamburg) and Maeda Shigenori – Menkyo Kaiden.

Hyoho Niten Ichi Ryu – study under Filip Razga (Slovak) and Soke Kajiya Takanori.

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu – study under Soke Suzuki Kimiyoshi.

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu – study under Pawel Slawatycki (Shibucho of  Czech Republic) and Soke Sekiguchi Takaaki Komei.