Hyoho Niten Ichi Ryu

Je především známa díky Musashiho technikám se dvěma meči – katanou a wakizashi a známým příslovím KIZEN NO HYOHO - nedělej nic, pokud to není nezbytně nutné.

Toyama Ryu Batto Jutsu

škola meče – jako systém na testování seků s bojovými aplikacemi. Trénink obsahuje vysokou bojovou efektivnost se zaměřením na vzdálenost, načasování a zacílení.

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu

často nazývána jednoduše jako Jikishinkage Ryu nebo Kashima Shinden je tradiční školou (koryu) japonského bojové umění meče – kenjutsu a iaijutsu.

Hozoin Ryu Takada-ha Sojutsu

TRADIČNÍ ŠKOLA JAPONSKÉHO KOPÍ „Pokud nevíš jak zacházet s kopím, neměl by jsi nikdy mluvit o umění meče. A pokud nevíš jak zacházet s mečem, neměl by jsi nikdy mluvit o umění s kopím.

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu

Suzuki Kimiyoshi Sensei, potomek slavného Makita Shigekatsu, pokračuje v předávání školy dalších generacím studentů Kashima Shinden Jikishinkage Ryu

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu Menkyo svitky

V průběhu celého života je naše chování ovlivňováno různými okolními vlivy a znečišťováno vlivem okolí. Vytrvalým procesem zbavování se těchto zněčištění v našem chování se vracíme k originální povaze, do doby kdy jsme byli dětmi. (Yamada Jirokichi)

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu

Cvičení s pravým mečem umožňuje rozvoj a zdokonalování osobnosti a bojového ducha bez nebezpečí, že zraníte jiného člověka.

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu

Tradiční japonské bojové umění meče

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu

Titul „Tenka Muso“ (天下無雙), v překladu „není rovného pod nebem“, byl udělen zakladateli Hayashizaki Jinsukemu regentem Toyotomi Hideyoshi po demonstraci jeho Iaijutsu.

Hyoho Niten Ichi Ryu Dokkodo

Je shrnutím Musashiho života, vůle a filozofie

Ostatní

V této sekci najdete další japonská bojová umění, kterým se  někteří studenti Kōryūkai Dojo 光龍会道場 aktivně věnují i když nejsou zatím v našem dojo vyučována.

Vyjímkou je pouze škola Toyama Ryu Batto Jutsu, která se v našem dojo aktivně vyučuje.

V případě zájmu je však můžete s námi trénovat v našich tréninkových skupinách a navštěvovat s námi za účelem zdokonalení jednotlivé učitele.

Hozoin Ryu Takada-ha Sojutsu – studujeme pod vedením Jurgena Seebecka (Mokuroku – Alster Dojo Hamburg) a Maeda Shigenori – Menkyo Kaiden.

Hyoho Niten Ichi Ryu – studujeme pod vedením Filipa Rázgy (Slovensko) a Soke Kajiya Takanori.

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu – studujeme pod vedením Soke Suzuki Kimiyoshi.

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu – studujeme pod vedením Pawla Slawatyckého (Shibucho pro Českou Republiku) a Soke Sekiguchi Takaaki Komei.

Others

In this section you can find other japanese martial arts which some of our students of Kōryūkai Dojo 光龍会道場 practices though they are not taught in our dojo.

Exception is only Toyama Ryu Batto Jutsu and this school is actively taught in our dojo.

But if you have interest about them you can practice them in our training groups and visit with us in order to improve each individual teachers.

Hozoin Ryu Takada-ha Sojutsu – study under Jurgen Seebeck (Mokuroku – Alster Dojo Hamburg) and Maeda Shigenori – Menkyo Kaiden.

Hyoho Niten Ichi Ryu – study under Filip Razga (Slovak) and Soke Kajiya Takanori.

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu – study under Soke Suzuki Kimiyoshi.

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu – study under Pawel Slawatycki (Shibucho of  Czech Republic) and Soke Sekiguchi Takaaki Komei.