Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu

Shinda Muteki - pokud tvé shurikenjutsu bude opravdové, bude neporazitelné

Bujinkan Ninjutsu

Bujinkan Dojo je v současné době jedinou školou, která vyučuje autentické Ninjutsu původním způsobem. Je to také jediná škola, kde přetrvala přímá linie velmistrů až k současnému Soke Hatsumi Masaakimu

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu Menkyo svitky

V průběhu celého života je naše chování ovlivňováno různými okolními vlivy a znečišťováno vlivem okolí. Vytrvalým procesem zbavování se těchto zněčištění v našem chování se vracíme k originální povaze, do doby kdy jsme byli dětmi. (Yamada Jirokichi)

Hyoho Niten Ichi Ryu Dokkodo

Je shrnutím Musashiho života, vůle a filozofie

Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu

Poselství zakladatele školy Someya Sensei je ukryto v názvu školy

Bujinkan Ninjutsu

Techniky jsou předávány z generace na generaci a uchovávány v písemné podobě ve formě svitků - densho

Bujinkan Ninjutsu

Je bojové umění, strategie a taktika nekonvenční a gerilové války a umění špionáže

Ostatní

V této sekci najdete další japonská bojová umění, kterým se  někteří studenti Kōryūkai Dojo 光龍会道場 aktivně věnují i když nejsou zatím v našem dojo vyučována.

Vyjímkou je pouze škola Toyama Ryu Batto Jutsu, která se v našem dojo aktivně vyučuje.

V případě zájmu je však můžete s námi trénovat v našich tréninkových skupinách a navštěvovat s námi za účelem zdokonalení jednotlivé učitele.

Daito Ryu Jujutsu a Aikijujutsu – studujeme pod vedením Kancho Takase Michio

Toyama Ryu Batto Jutsu – studujeme pod vedením Mukai Masaharu, Toyoo Inoue, Koji Sugiyama, Mori Yoshifumi

Hyoho Niten Ichi Ryu – studujeme pod vedením Filipa Rázgy (Slovensko) a Soke Kajiya Takanori.

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu – studujeme pod vedením Mori Akira – Menkyo Kaiden.

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu – Soke Sekiguchi Takaaki Komei.

Others

In this section you can find other japanese martial arts which some of our students of Kōryūkai Dojo 光龍会道場 practices though they are not taught in our dojo.

Exception is only Toyama Ryu Batto Jutsu and this school is actively taught in our dojo.

But if you have interest about them you can practice them in our training groups and visit with us in order to improve each individual teachers.

Daito Ryu Jujutsu a Aikijujutsu – study under Kancho Takase Michio

Toyama Ryu Batto Jutsu – study under Mukai Masaharu, Toyoo Inoue, Koji Sugiyama and Mori Yoshifumi

Hyoho Niten Ichi Ryu – study under Filip Razga (Slovak) and Soke Kajiya Takanori.

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu – study under Mori Akira – Menkyo kaiden.

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu – Soke Sekiguchi Takaaki Komei.