Hyoho Niten Ichi Ryu

<!--:cz-->je především známa díky Musashiho technikám se dvěma meči – katanou a wakizashi a známým příslovím KIZEN NO HYOHO - nedělej nic, pokud to není nezbytně nutné.<!--:--><!--:en-->is famous thanks to Musashi techniques with two swords - katana and wakizashi and by known proverb KIZEN NO HYOHO - Don´t do anything, unless it is not absolutely necessary. j<!--:-->

Toyama Ryu Batto Jutsu

<!--:cz-->škola meče – jako systém na testování seků s bojovými aplikacemi. Trénink obsahuje vysokou bojovou efektivnost se zaměřením na vzdálenost, načasování a zacílení.<!--:--><!--:en-->sword-drawing and test-cutting system with battlefield applications. Training includes high combat efficiency focusing on distance, timing and targeting.<!--:-->

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu

<!--:cz-->často nazývána jednoduše jako Jikishinkage Ryu nebo Kashima Shinden je tradiční školou (koryu) japonského bojové umění meče – kenjutsu a iaijutsu.<!--:--><!--:en-->often referred to simply as Jikishinkage Ryu or Kashima Shinden is a traditional school (koryu) of Japanese martial art of sword – kenjutsu and iaijutsu.<!--:-->

Hozoin Ryu Takada-ha Sojutsu

<!--:cz-->TRADIČNÍ ŠKOLA JAPONSKÉHO KOPÍ „Pokud nevíš jak zacházet s kopím, neměl by jsi nikdy mluvit o umění meče. A pokud nevíš jak zacházet s mečem, neměl by jsi nikdy mluvit o umění s kopím.“<!--:--><!--:en-->TRADITIONAL SCHOOL OF JAPANESE SPEAR “If you do not know how to deal with a spear, you should not ever talk about the swordsmanship. And if you do not know how to use a sword, you should not ever talk about the spearsmanship. “<!--:-->

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu

<!--:cz-->Suzuki Kimiyoshi Sensei, potomek slavného Makita Shigekatsu, pokračuje v předávání školy dalších generacím studentů Kashima Shinden Jikishinkage Ryu<!--:--><!--:en-->Suzuki Kimiyoshi Sensei, descendant of famous Makita Shigekatsu, continues to transmitt the school to next generations of students Kashima Shinden Jikishinkage Ryu<!--:-->

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu Menkyo svitky

<!--:cz-->V průběhu celého života je naše chování ovlivňováno různými okolními vlivy a znečišťováno vlivem okolí. Vytrvalým procesem zbavování se těchto zněčištění v našem chování se vracíme k originální povaze, do doby kdy jsme byli dětmi. (Yamada Jirokichi)<!--:--><!--:en-->As you live your life, you become hindered by all manner of impurities. Through the act continuously discarding these pollutants you must try to return to your original nature just as it was when you were a baby. (Yamada Jirokichi)<!--:-->

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu

<!--:cz-->cvičení s pravým mečem umožňuje rozvoj a zdokonalování osobnosti a bojového ducha bez nebezpečí, že zraníte jiného člověka.<!--:--><!--:en-->practice with the real sword improves the development and improvement of personality and fighting spirit without the risk of injure another person.<!--:-->

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu

<!--:cz-->tradiční japonské bojové umění meče<!--:--><!--:en-->traditional japanese martial art of swordsmanship<em></em><!--:-->

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu

<!--:cz-->Titul „Tenka Muso“ (天下無雙), v překladu „není rovného pod nebem“, byl udělen zakladateli Hayashizaki Jinsukemu regentem Toyotomi Hideyoshi po demonstraci jeho Iaijutsu.<!--:--><!--:en-->Title „Tenka Muso“ (天下無雙), in translation „there is not equal under sky“, was awarded founder Hayashizaki Jinsuke by regent of Toyotomi Hideyoshi after demonstration of his Iaijutsu.<!--:-->

Hyoho Niten Ichi Ryu Dokkodo

je shrnutím Musashiho života, vůle a filozofie

12. – 13. dubna 2014 – Bujinkan seminář Shihan Sveneric Bogsater – Berlín – Německo

26. – 27. dubna 2014 – Bujinkan seminář Shihan Sveneric Bogsater – Praha

2. – 4. května 2014 – Bujinkan seminář Kacem Zoughari – Berlín – Německo

10. – 11. května 2014 – Seminář Mugai Ryu – Luciano Morgenstern – Dietzenbach – Německo

17. – 18. května 2014 – Seminář Meifu Shinkage Ryu – Soke Otsuka – Prato – Itálie

6. – 10. června 2014 – Seminář Mugai Ryu – Soke Niina – Istanbul – Turecko

14. – 15. června 2014 – Seminář Mugai Ryu – Soke Niina – Kolín nad Rýnem – Německo

21. – 22. června 2014 – Seminář Mugai Ryu – Soke Niina – Kolín nad Rýnem – Německo

13. – 17. srpna 2014 – Seminář Hyoho Niten Ichi Ryu – Soke Kajiya – Senec – Slovensko – Podrobnosti zde – www.hyohonitenichiryuseminar.wordpress.com

13. – 14. září 2014 – Seminář Mugai Ryu Iaido – Renmeicho Luciano Morgenstern – 6.dan – Praha – Česká Republika

16. – 22. října 2014 – Evropské Mugai Ryu Gasshuku – Afantou – Rhodos – Řecko

——————————————————————-

Seznam seminářů bude průběžně aktualizován. V případě jakýchkoliv dotazů nebo zájmu mě neváhejte kontaktovat.12nd – 13rd April 2014 – Bujinkan seminar Sveneric Bogsater – Berlin – Germany

26th – 27th April 2014 – Seminar Shihan Sveneric Bogsater – Prague – Czech Republic

2nd – 4th May 2014 – Bujinkan seminar Kacem Zoughari – Berlin – Germany

10th – 11st May 2014 – Seminar Mugai Ryu – Luciano Morgenstern – Dietzenbach – Germany

17th – 18th May 2014 – Seminar Meifu Shinkage Ryu – Soke Otsuka – Prato – Italy

6th – 10th June 2014 – Seminar Mugai Ryu – Soke Niina – Istanbul – Turkey

14th – 15th June 2014 – Seminar Mugai Ryu – Soke Niina – Cologne – Germany

21st – 22nd June 2014 – Seminar Mugai Ryu – Soke Niina – Cologne – Germany

13rd – 17th August 2014 – Seminar Hyoho Niten Ichi Ryu – Soke Kajiya – Senec – Slovakia – close info here – www.hyohonitenichiryuseminar.wordpress.com

13rd – 14th September 2014 – Seminar Mugai Ryu Iaido – Renmeicho Luciano Morgenstern – 6th dan – Prague – Czech Republic

16th – 22th October 2014 – European Mugai Ryu Gasshuku – Afantou – Rhodos – Greece

——————————————————————-

List of seminars will update runningly. If you have some questions contact me, please.