Kashima Shinden Jikishinkage Ryu

často nazývána jednoduše jako Jikishinkage Ryu nebo Kashima Shinden je tradiční školou (koryu) japonského bojové umění meče – kenjutsu a iaijutsu.

KŌRYŪKAI DOJO – PRAHA – ČESKÁ REPUBLIKA

Organizace tradičních japonských bojových umění
Kōryūkai Dojo 光龍会道場 vyučuje autentická japonská bojová umění.

8. ledna 2012 na Kagami Biraki (slavnostní zahájení Nového roku) v Japonsku v Bujinkan Honbu Dojo byl Shihan Filip Bartoš oceněn Soke Hatsumi Masaakim a obdržel od něho své bojové jméno KŌRYŪ 光龍 (drak přinášející světlo).

A to byl také důvod, proč Filip Bartoš 1.1.2014 přejmenoval své původní dojo a založil Kōryūkai Dojo 光龍会道場, jako organizaci tradičních japonských bojových umění. Tato organizace vyučuje široké spektrum různých tradičních japonských bojových umění, takže si každý zájemce může pohodlně vybrat takové bojové umění, které mu vyhovuje a kterému by se rád věnoval.

Kōryūkai Dojo 光龍会道場 – je oficiálním zástupcem organizace Bujinkan Budo Taijutsu (Ninjutsu), jediným oficiálním zástupcem Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu v České Republice, jediným oficiálním zástupcem Mugai Ryu Iaido v České Republice a oficiálním zástupcem Toyama Ryu Batto Jutsu.

Tréninky se konají každé úterý od 18:00 – 20:00 hodin.

v Kyokushin Karate Centru, Bukolská 775, Prague 8 – Bohnice.

Od jara do podzimu probíhají také pravidelné tréninky ve volné přírodě.

Způsob dopravy:
Ze stanice Metra C „Kobylisy“ pojedete autobusem číslo 200, 152, 177 směr sídliště Bohnice do stanice „Podhájská Pole„ kde vystoupíte. Obejdete blok budov až ke sportovní hale Kyokushin karate klubu. Na budově je velká cedule „Troja Club“. V případě cesty autem je možné zaparkovat hned před halou. V případě jakékoliv podpory při dopravě do Dojo mě neváhejte kontaktovat.

Každý opravdový zájemce je srdečně vítán.

Zájemci o toto bojové umění mohou navštívit trénink a začít se studiem kdykoli během roku.

Nabízíme kurzy následujících bojových umění:

  • Bujinkan Budo Taijutsu 武神館武道体術 – 9 tradičních japonských bojových škol Ninjutsu a samurajských Bujutsu. Obsahuje 36 základních disciplín, z nichž 18 jsou tradiční metody boje používané japonskými samuraji a zbytek jsou metody boje používané válečníky Ninja.
  • Meifu Shinkage Ryu 明府真影流 shurikenjutsu, fundo kusari jutsu, shoken jutsu, onken jutsu a další Kakushi Buki (skryté zbraně)
  • Mugai Ryu Iaido 無外流居合道 – japonský šerm s katanou
  • Toyama Ryu Batto Jutsu 戸山流抜刀術 – japonský šerm s katanou zaměřený na Tameshigiri (sekání rohoží)

Kōryūkai Dojo 光龍会道場 obsahuje filozofii japonských bojových umění, rozvíjí studenty v sebezdokonalování, v respektu k ostatním a všemu kolem nás a to jak v tréninku, tak i v běžném denním životě.

Zaměřujeme se na osobní a individuální tréninkový přístup s velkým důrazem na rozvoj správných a přesných dovedností studentů a jejich začlenění do Budo.

Dojo je svaté místo duchovního a fyzického rozvoje stejně tak jako domov pro jeho studenty. Bojová umění jsou více než jenom techniky, je to také způsob vlastní seberealizace. Studenti a učitelé spolu spojeni v uctivé a rodinné atmosféře, která se rozpíná až do Japonska.

Kōryūkai Dojo 光龍会道場 je podstatou japonských bojových umění a cesty Budo. Bojová umění, která Kōryūkai učí, neobsahují žádné zbytečné nebo nadbytečné pohyby, každý pohyb, který je zde vyučován má hlubší a praktický význam.

KŌRYŪKAI DOJO 光龍会道場 je oficiálním členem Bujinkan Shidoshi-kai Instructors Association, Mugai Ryu European Federation, Shidokai Society, Arab International Martial Arts Federation a Arab International Ninjutsu Federation.

Pokud by jste měli zájem o vytvoření pobočky našeho KŌRYŪKAI DOJO nebo pobočky jednotlivého bojového umění ve Vašem městě neváhejte mě kontaktovat.

Zároveň pokud by jste měli zájem o trénink nebo seminář ve Vašem městě nebo Dojo neváhejte mě také kontaktovat.

KŌRYŪKAI DOJO – PRAGUE – CZECH REPUBLIC

Organization of traditional japanese martial arts

KŌRYŪKAI DOJO 光龍会 provides authentic japanese martial arts.

8th January 2012 in Japan on Kagami Biraki (opening ceremony training of New year) in Bujinkan Honbu Dojo was Shihan Filip Bartoš awarded by Soke Hatsumi Masaaki and received from him martial art´s name – KŌ RYŪ 光龍 (Light Dragon).

And it was the reason why Filip Bartoš 1.1.2014 established and renamed his dojo to KŌRYŪKAI DOJO 光龍会道場 as organization of traditional japanese martial arts.  This organization teachs broad spectrum of various traditional japanese martial arts so that´s why each candidate can choose what is the best for him and what he would like to devote.

KŌRYŪKAI DOJO 光龍会道場 is the official representative of Bujinkan Budo Taijutsu (Ninjutsu), the ONLY representative of Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu in Czech Republic, the official representative of Toyama Ryu Batto Jutsu and the ONLY representative of Mugai Ryu Iaido in Czech Republic.

Trainings are every Tuesday 18:00 – 20:00 hours.

Kyokushin Karate Centre, Bukolska 775, Prague 8 – Bohnice.

From spring to autumn are also periodic trainings in outdoors.

Way to Dojo:
From the Metro station „Kobylisy“ (line C) take the bus 200, 152, 177 in the direction of „sídliště Bohnice“ (= Bohnice blocks) to the stop called„Podhajska Pole“.Walk around the block of buildings untill you see the Karate club training hall. In the case you are coming by car it is possible to park right in front of the hall. Feel free to contact me if you need any help with the transport.

Each candidate is a real warm welcome.

Those interested in this martial arts trainings can visit and start studying at any time during the year.

We offer the following courses:

 • Bujinkan Budo Taijutsu 武神館武道体術 – 9 old japanese martial arts schools of Ninjutsu and samurai Bujutsu – There are 36 disciplines, from which the first 18 are classic methods used by the Japanese Samurai, the rest are corresponding methods of training for NINJA warrior.
 • Meifu Shinkage Ryu 明府真影流 shurikenjutsu, fundo kusari jutsu and other Kakushi Buki (hidden weapons)
 • Mugai Ryu Iaido 無外流居合道 – japanese swordfighting with the Katana
 • Toyama Ryu Batto Jutsu 戸山流抜刀術 – japanese swordfighting with the Katana focused on Tameshigiri

KŌRYŪKAI includes the philosophy of the japanese martial arts, develops students in accomplish himself, respects everyone and everything in the daily life and in the training.

We focus on personal and individual training environment, with a lot of attention to the development of the students skill and integrity in Budo.

The Dojo is a holy place of spiritual and physical development as well as a home for it’s students. Martial arts is more than it’s techniques, it is the realization of self. Students and teachers are connected in a respectful and familial manner, a connection that expands to Japan as well.

KŌRYŪKAI is the essence of Japanese martial arts and the way of the  Budo. Plain, clear beauty and efficiency. Koryukai contains no superfluous or pointless movements, every movement has a deeper and practical sense which is also taught.

KŌRYŪKAI DOJO is an official member of the Bujinkan Shidoshi-kai Instructors Association, Mugai Ryu European Federation, Shidokai Society, Arab International Martial Arts Federation and Arab International Ninjutsu Federation.

If you have interest to open branch or Keikokai of our KŌRYŪKAI DOJO or branch or Keikokai each martial art in Your city or country don´t hesitate to contact me.

As well if you have interest to organize trainings or seminar in Your city or country.