Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu

Shinda Muteki - pokud tvé shurikenjutsu bude opravdové, bude neporazitelné

Bujinkan Ninjutsu

Bujinkan Dojo je v současné době jedinou školou, která vyučuje autentické Ninjutsu původním způsobem. Je to také jediná škola, kde přetrvala přímá linie velmistrů až k současnému Soke Hatsumi Masaakimu

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu Menkyo svitky

V průběhu celého života je naše chování ovlivňováno různými okolními vlivy a znečišťováno vlivem okolí. Vytrvalým procesem zbavování se těchto zněčištění v našem chování se vracíme k originální povaze, do doby kdy jsme byli dětmi. (Yamada Jirokichi)

Hyoho Niten Ichi Ryu Dokkodo

Je shrnutím Musashiho života, vůle a filozofie

Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu

Poselství zakladatele školy Someya Sensei je ukryto v názvu školy

Bujinkan Ninjutsu

Techniky jsou předávány z generace na generaci a uchovávány v písemné podobě ve formě svitků - densho

Bujinkan Ninjutsu

Je bojové umění, strategie a taktika nekonvenční a gerilové války a umění špionáže

KŌRYŪKAI DOJO 光龍会道場 – je oficiálním zástupcem organizace Bujinkan Budo Taijutsu, jediným oficiálním zástupcem Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu v České Republice, jediným oficiálním zástupcem Mugai Ryu Iaido v České Republice a oficiálním zástupcem Toyama Ryu Batto Jutsu.

Tréninky se konají:

Bujinkan/Ninjutsu – každou středu od 17:00 – 18:00

Mugai Ryu Iaido – každou středu od 15:30 – 17:00

Ostatní bojová umění pouze na vyžádání formou soukromých tréninků.

v Kasumi Dojo, Květnová 498, Prague 8 – Ďáblice.

Od jara do podzimu probíhají také pravidelné tréninky ve volné přírodě.

Každý opravdový zájemce je srdečně vítán.

Zájemci o toto bojové umění mohou navštívit trénink a začít se studiem kdykoli během roku.

Nabízíme kurzy následujících bojových umění:

  • Bujinkan Budo Taijutsu 武 神 館武道体術 – 9 tradičních japonských bojových škol Ninjutsu a samurajských Bujutsu. Obsahuje 36 základních disciplín, z nichž 18 jsou tradiční metody boje používané japonskými samuraji a zbytek jsou metody boje používané válečníky Ninja.
  • Meifu Shinkage Ryu 明府真影流 shurikenjutsu, fundo kusari jutsu, shoken jutsu, onken jutsu a další Kakushi Buki (skryté zbraně)
  • Mugai Ryu Iaido 無外流居合道 – japonský šerm s katanou
  • Toyama Ryu Batto Jutsu 戸山流抜刀術 – japonský šerm s katanou zaměřený na Tameshigiri (sekání rohoží)

KŌRYŪKAI DOJO 光龍会道場 obsahuje filozofii japonských bojových umění, rozvíjí studenty v sebezdokonalování, v respektu k ostatním a všemu kolem nás a to jak v tréninku, tak i v běžném denním životě.

Zaměřujeme se na osobní a individuální tréninkový přístup s velkým důrazem na rozvoj správných a přesných dovedností studentů a jejich začlenění do Budo.

Dojo je svaté místo duchovního a fyzického rozvoje stejně tak jako domov pro jeho studenty. Bojová umění jsou více než jenom techniky, je to také způsob vlastní seberealizace. Studenti a učitelé spolu spojeni v uctivé a rodinné atmosféře, která se rozpíná až do Japonska.

KŌRYŪKAI DOJO 光龍会道場 je podstatou japonských bojových umění a cesty Budo. Bojová umění, která Kōryūkai učí, neobsahují žádné zbytečné nebo nadbytečné pohyby, každý pohyb, který je zde vyučován má hlubší a praktický význam.

KŌRYŪKAI DOJO 光龍会道場 je oficiálním členem Bujinkan Shidoshi-kai Instructors Association, Mugai Ryu European Federation, Shidokai Society, Arab International Martial Arts Federation a Arab International Ninjutsu Federation.

Pokud by jste měli zájem o vytvoření pobočky našeho KŌRYŪKAI DOJO nebo pobočky jednotlivého bojového umění ve Vašem městě neváhejte mě kontaktovat.

Zároveň pokud by jste měli zájem o trénink nebo seminář ve Vašem městě nebo Dojo neváhejte mě také kontaktovat.KŌRYŪKAI DOJO 光龍会道場 is the official representative of Bujinkan Budo Taijutsu, the ONLY representative of Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu in Czech Republic, the official representative of Toyama Ryu Batto Jutsu and the ONLY representative of Mugai Ryu Iaido in Czech Republic.

Trainings are:

Bujinkan/Ninjutsu – every wednesday 17:00 – 18:00

Mugai Ryu Iaido – every wednesday 15:30 – 17:00

Other martial arts on request and only in private classes

WE SPEAK ENGLISH FLUENTLY !!!

Kasumi Dojo, Květnová 498, Prague 8 – Ďáblice.

From spring to autumn are also periodic trainings in outdoors.

Each candidate is a real warm welcome.

Those interested in this martial arts trainings can visit and start studying at any time during the year.

We offer the following courses:

 • Bujinkan Budo Taijutsu 武 神館武道体術 – 9 old japanese martial arts schools of ninjutsu and samurai Bujutsu – There are 36 disciplines, from which the first 18 are classic methods used by the Japanese Samurai, the rest are corresponding methods of training for NINJA warrior.
 • Meifu Shinkage Ryu 明府真影流 shurikenjutsu, fundo kusari jutsu and other Kakushi Buki (hidden weapons)
 • Mugai Ryu Iaido 無外流居合道 – japanese swordfighting with the Katana
 • Toyama Ryu Batto Jutsu 戸山流抜刀術 – japanese swordfighting with the Katana focused on Tameshigiri

KŌRYŪKAI includes the philosophy of the japanese martial arts, develops students in accomplish himself, respects everyone and everything in the daily life and in the training.

We focus on personal and individual training environment, with a lot of attention to the development of the students skill and integrity in Budo.

The Dojo is a holy place of spiritual and physical development as well as a home for it’s students. Martial arts is more than it’s techniques, it is the realization of self. Students and teachers are connected in a respectful and familial manner, a connection that expands to Japan as well.

KŌRYŪKAI is the essence of Japanese martial arts and the way of the  Budo. Plain, clear beauty and efficiency. Koryukai contains no superfluous or pointless movements, every movement has a deeper and practical sense which is also taught.

KŌRYŪKAI DOJO is an official member of the Bujinkan Shidoshi-kai Instructors Association, Mugai Ryu European Federation, Shidokai Society, Arab International Martial Arts Federation and Arab International Ninjutsu Federation.

If you have interest to open branch or Keikokai of our KŌRYŪKAI DOJO or branch or Keikokai each martial art in Your city or country don´t hesitate to contact me.

As well if you have interest to organize trainings or seminar in Your city or country.