Kashima Shinden Jikishinkage Ryu

často nazývána jednoduše jako Jikishinkage Ryu nebo Kashima Shinden je tradiční školou (koryu) japonského bojové umění meče – kenjutsu a iaijutsu.

Gasshuku v Řecku

3. – 8. října 2014

Mugai Ryu Rhodos

Tento rok se bude konat již třetí Mugai Ryu Gasshuku. Tentokrát na Afantou na Rhodosu v Řecku.

Budou zde vyučovány všechny tři aspekty Mugai Ryu a Genko Nito Ryu, to znamená, že trénink bude obsahovat Kata, Kumitachi a Tameshigiri (tatami se budou platit extra).

Součástí programu budou také meditatice, Qi Gong, noční trénink v přírodě, filozofické rozhovory u ohně a další.

Učitel: Luciano Gabriel Morgenstern, 6. Dan, Renshi, Mugai Ryu,

Přihlášky: Luciano Gabriel Morgenstern

Ubytování: pokud je to možné, rezervujte si ho prosím do 30. června 2014 (samozřejmě můžete zůstat déle a udělat si zde dovolenou)

Cena: 120,- Euro
Členové Mugai Ryu Europe: 100,- Euro

Zde jsou odkazy na fotky z Gasshuku v předcházejících letech:

2012 v Düren
2013 v Římě

October 3rd to 8th

Mugai Ryu Rhodos

We will hold the third Mugai Ryu Gasshuku this year in Afantou in Rhodos, Greece.

All three aspects of Mugai Ryu and Genko Nito Ryu will be taught, so the training will be Kata, Kumitachi and Tameshigiri (extracost for the mats).
Also in the program will be: Meditation, Qi Gong, night-training in the nature, philosophic talking at the fire and more.

Teacher: Luciano Gabriel Morgenstern, 6. Dan, Renshi, Mugai Ryu,

Application: Luciano Gabriel Morgenstern

Room-reservation: if possible until June 30th 2014 (Please keep in mind that you can stay longer)

Fee: 120,- Euro
Mugai Ryu Europe NPO members: 100,- Euro

Here are the links to the pictures of our past Gasshuku:

2012 in Düren
2013 in Rome