Hyoho Niten Ichi Ryu

Je především známa díky Musashiho technikám se dvěma meči – katanou a wakizashi a známým příslovím KIZEN NO HYOHO - nedělej nic, pokud to není nezbytně nutné.

Toyama Ryu Batto Jutsu

škola meče – jako systém na testování seků s bojovými aplikacemi. Trénink obsahuje vysokou bojovou efektivnost se zaměřením na vzdálenost, načasování a zacílení.

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu

často nazývána jednoduše jako Jikishinkage Ryu nebo Kashima Shinden je tradiční školou (koryu) japonského bojové umění meče – kenjutsu a iaijutsu.

Hozoin Ryu Takada-ha Sojutsu

TRADIČNÍ ŠKOLA JAPONSKÉHO KOPÍ „Pokud nevíš jak zacházet s kopím, neměl by jsi nikdy mluvit o umění meče. A pokud nevíš jak zacházet s mečem, neměl by jsi nikdy mluvit o umění s kopím.

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu

Suzuki Kimiyoshi Sensei, potomek slavného Makita Shigekatsu, pokračuje v předávání školy dalších generacím studentů Kashima Shinden Jikishinkage Ryu

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu Menkyo svitky

V průběhu celého života je naše chování ovlivňováno různými okolními vlivy a znečišťováno vlivem okolí. Vytrvalým procesem zbavování se těchto zněčištění v našem chování se vracíme k originální povaze, do doby kdy jsme byli dětmi. (Yamada Jirokichi)

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu

Cvičení s pravým mečem umožňuje rozvoj a zdokonalování osobnosti a bojového ducha bez nebezpečí, že zraníte jiného člověka.

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu

Tradiční japonské bojové umění meče

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu

Titul „Tenka Muso“ (天下無雙), v překladu „není rovného pod nebem“, byl udělen zakladateli Hayashizaki Jinsukemu regentem Toyotomi Hideyoshi po demonstraci jeho Iaijutsu.

Hyoho Niten Ichi Ryu Dokkodo

Je shrnutím Musashiho života, vůle a filozofie

Gasshuku v Řecku

3. – 8. října 2014

Mugai Ryu Rhodos

Tento rok se bude konat již třetí Mugai Ryu Gasshuku. Tentokrát na Afantou na Rhodosu v Řecku.

Budou zde vyučovány všechny tři aspekty Mugai Ryu a Genko Nito Ryu, to znamená, že trénink bude obsahovat Kata, Kumitachi a Tameshigiri (tatami se budou platit extra).

Součástí programu budou také meditatice, Qi Gong, noční trénink v přírodě, filozofické rozhovory u ohně a další.

Učitel: Luciano Gabriel Morgenstern, 6. Dan, Renshi, Mugai Ryu,

Přihlášky: Luciano Gabriel Morgenstern

Ubytování: pokud je to možné, rezervujte si ho prosím do 30. června 2014 (samozřejmě můžete zůstat déle a udělat si zde dovolenou)

Cena: 120,- Euro
Členové Mugai Ryu Europe: 100,- Euro

Zde jsou odkazy na fotky z Gasshuku v předcházejících letech:

2012 v Düren
2013 v Římě

October 3rd to 8th

Mugai Ryu Rhodos

We will hold the third Mugai Ryu Gasshuku this year in Afantou in Rhodos, Greece.

All three aspects of Mugai Ryu and Genko Nito Ryu will be taught, so the training will be Kata, Kumitachi and Tameshigiri (extracost for the mats).
Also in the program will be: Meditation, Qi Gong, night-training in the nature, philosophic talking at the fire and more.

Teacher: Luciano Gabriel Morgenstern, 6. Dan, Renshi, Mugai Ryu,

Application: Luciano Gabriel Morgenstern

Room-reservation: if possible until June 30th 2014 (Please keep in mind that you can stay longer)

Fee: 120,- Euro
Mugai Ryu Europe NPO members: 100,- Euro

Here are the links to the pictures of our past Gasshuku:

2012 in Düren
2013 in Rome