Hyoho Niten Ichi Ryu

<!--:cz-->je především známa díky Musashiho technikám se dvěma meči – katanou a wakizashi a známým příslovím KIZEN NO HYOHO - nedělej nic, pokud to není nezbytně nutné.<!--:--><!--:en-->is famous thanks to Musashi techniques with two swords - katana and wakizashi and by known proverb KIZEN NO HYOHO - Don´t do anything, unless it is not absolutely necessary. j<!--:-->

Toyama Ryu Batto Jutsu

<!--:cz-->škola meče – jako systém na testování seků s bojovými aplikacemi. Trénink obsahuje vysokou bojovou efektivnost se zaměřením na vzdálenost, načasování a zacílení.<!--:--><!--:en-->sword-drawing and test-cutting system with battlefield applications. Training includes high combat efficiency focusing on distance, timing and targeting.<!--:-->

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu

<!--:cz-->často nazývána jednoduše jako Jikishinkage Ryu nebo Kashima Shinden je tradiční školou (koryu) japonského bojové umění meče – kenjutsu a iaijutsu.<!--:--><!--:en-->often referred to simply as Jikishinkage Ryu or Kashima Shinden is a traditional school (koryu) of Japanese martial art of sword – kenjutsu and iaijutsu.<!--:-->

Hozoin Ryu Takada-ha Sojutsu

<!--:cz-->TRADIČNÍ ŠKOLA JAPONSKÉHO KOPÍ „Pokud nevíš jak zacházet s kopím, neměl by jsi nikdy mluvit o umění meče. A pokud nevíš jak zacházet s mečem, neměl by jsi nikdy mluvit o umění s kopím.“<!--:--><!--:en-->TRADITIONAL SCHOOL OF JAPANESE SPEAR “If you do not know how to deal with a spear, you should not ever talk about the swordsmanship. And if you do not know how to use a sword, you should not ever talk about the spearsmanship. “<!--:-->

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu

<!--:cz-->Suzuki Kimiyoshi Sensei, potomek slavného Makita Shigekatsu, pokračuje v předávání školy dalších generacím studentů Kashima Shinden Jikishinkage Ryu<!--:--><!--:en-->Suzuki Kimiyoshi Sensei, descendant of famous Makita Shigekatsu, continues to transmitt the school to next generations of students Kashima Shinden Jikishinkage Ryu<!--:-->

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu Menkyo svitky

<!--:cz-->V průběhu celého života je naše chování ovlivňováno různými okolními vlivy a znečišťováno vlivem okolí. Vytrvalým procesem zbavování se těchto zněčištění v našem chování se vracíme k originální povaze, do doby kdy jsme byli dětmi. (Yamada Jirokichi)<!--:--><!--:en-->As you live your life, you become hindered by all manner of impurities. Through the act continuously discarding these pollutants you must try to return to your original nature just as it was when you were a baby. (Yamada Jirokichi)<!--:-->

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu

<!--:cz-->cvičení s pravým mečem umožňuje rozvoj a zdokonalování osobnosti a bojového ducha bez nebezpečí, že zraníte jiného člověka.<!--:--><!--:en-->practice with the real sword improves the development and improvement of personality and fighting spirit without the risk of injure another person.<!--:-->

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu

<!--:cz-->tradiční japonské bojové umění meče<!--:--><!--:en-->traditional japanese martial art of swordsmanship<em></em><!--:-->

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu

<!--:cz-->Titul „Tenka Muso“ (天下無雙), v překladu „není rovného pod nebem“, byl udělen zakladateli Hayashizaki Jinsukemu regentem Toyotomi Hideyoshi po demonstraci jeho Iaijutsu.<!--:--><!--:en-->Title „Tenka Muso“ (天下無雙), in translation „there is not equal under sky“, was awarded founder Hayashizaki Jinsuke by regent of Toyotomi Hideyoshi after demonstration of his Iaijutsu.<!--:-->

Hyoho Niten Ichi Ryu Dokkodo

je shrnutím Musashiho života, vůle a filozofie

2014

Soukromé tréninky Mugai Ryu Iaido – Renmeicho Luciano Morgenstern 6.dan – 24. – 26. března 2014 – Kolín nad Rýnem – Německo

Seminář Hozoin Ryu Takada-ha Sojutsu s Jurgenem Seebeckem – 22. – 23. března 2014 – Hamburg – Německo

Seminář Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu a Ryouen Ryu Naginata Jutsu s Shibucho Pawlem Slawatyckim a Shibucho Janem Pavlíkem – 15. – 16. března 2014 – České Budějovice – Česká Republika

Seminář a soukromé tréninky Kashima Shinden Jikishinkage Ryu se Soke Suzuki Kimiyoshim – 20. – 23. února 2014 – Pécs – Maďarsko

Seminář Hyoho Niten Ichi Ryu s Filipem Rázgou – 15. – 16. února 2014 – Senec – Slovensko

Seminář Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu se Soke Sekiguchim – 16. – 19. ledna 2014 – Židlochovice – Česká Republika

2013

Evropský seminář učitelů Mugai Ryu – 13. – 15. prosince 2013 – Kolín nad Rýnem – Německo

Seminář Hyoho Niten Ichi Ryu s Filipem Rázgou – 23. – 24. listopadu 2013 – Senec – Slovensko

Seminář Meifu Shinkage Ryu se Soke Otsukou – 13. – 20.  listopadu 2013 – Praha – Česká Republika

Trénink s Nakagawa Senseiem – 8. dan Hanshi Toyama Ryu – 29. října 2013 – Praha – Česká Republika

Seminář Naginatado s Kimura Sensei – Soke Tendo Ryu Naginata Jutsu – 20. října 2013 – Praha – Česká Republika

Trainings Mugai Ryu with Luciano Morgenstern 6.dan – 16. – 18. října 2013 – Cologne – Germany

Enbu na Judo Show Cupu 2013 – 13. října 2013

Trénink s Nakagawa Senseiem – 8. dan Hanshi Toyama Ryu – 1. října 2013 – Praha – Česká Republika

Toyama Ryu Tameshigiri Taikai 2013 s Nakagawa Senseiem – 8. dan Hanshi Toyama Ryu – 29. září 2013 – Olomouc – Česká Republika

Seminář Hozoin Ryu Takada-ha Sojutsu s Maeda Shigenorim – Menkyo Kaiden – 11. – 16. září 2013 – Hamburg – Německo

Bujinkan seminář s Shihanem Filipem Bartošem – 6. – 9. září 2013 – Talin – Estonsko

Seminář Hyoho Niten Ichi Ryu s Filipem Rázgou – 10. – 11. srpna 2013 – Senec – Slovensko

Trénink s Nakagawa Senseiem – 8. dan Hanshi Toyama Ryu – 6. srpna 2013 – Praha – Česká Republika

Bujinkan seminář s Kacemem Zougharim – 13. – 14. července 2013 – Erlangen – Německo

Seminář Kashima Shinden Jikishinkage Ryu se Soke Suzuki Kimiyoshim – 4. – 7. července 2013 – Mohacs – Maďarsko

Seminář Hozoin Ryu Takada-ha Sojutsu s Jurgenem Seebeckem – 29. – 30. června 2013 – Hamburg – Německo

Soukromé tréninky Kashima Shinden Jikishinkage Ryu se Soke Suzuki Kimiyoshim – 22. – 23. června 2013 – Pécs – Maďarsko

Bujinkan seminář s Shihanem Svenericem Bogsaterem – 14. – 16. června 2013 – Ostrov Krk – Chorvatsko

Seminář Iaido – 1.-2. června 2013 – Villingen – Německo

Seminář Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu a Ryouen Ryu Naginatajutsu se Soke Sekiguchim a Soke Shimizu – 23. – 29. května 2013 – Židlochovice – Česká Republika

Seminář Hyoho Niten Ichi Ryu s Filipem Rázgou – 18. – 19. května 2013 – Senec – Slovensko

Bujinkan seminář s Shihanem Svenericem Bogsaterem – 19. – 21. dubna 2013 – Praha – Česká Republika

Seminář Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu s Pawlem Slawatyckim – 23. – 24. března 2013 – Praha – Česká Republika

Seminář Hyoho Niten Ichi Ryu s Filipem Rázgou – 16. – 19. března 2013 – Senec – Slovensko

Seminář Naginatado s Kanno Sensei – 6. dan Renshi a Tatsu no Maki Jikishinkage Ryu Naginatajutsu a Sagawa Sensei – 7. dan Kendo Kyoshi – 2. – 3. března 2013 – Praha – Česká Republika

Seminář Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu s Pawlem Slawatyckim – 16. – 17. února 2013 – Židlochovice – Česká Republika

Soukromé tréninky Kashima Shinden Jikishinkage Ryu se Soke Suzuki Kimiyoshim – 1. – 3. února 2013 – Pecs – Maďarsko

2012

Seminář Meifu Shinkage Ryu s Filipem Bartošem – 2. – 6. prosince 2012 – Káhira – Egypt

Seminář Meifu Shinkage Ryu se Soke Otsukou – 24. – 30. října 2012 – Praha – Česká Republika

Seminář Meifu Shinkage Ryu se Soke Otsukou – 28. – 29. července 2012 – Memmingen – Německo

2011

Seminář Meifu Shinkage Ryu se Soke Otsukou – 23. – 30. listopadu 2011 – Praha – Česká Republika

2014

Private trainings of Mugai Ryu Iaido – Renmeicho Luciano Morgenstern 6th dan – 24th – 26th March 2014 – Cologne – Germany

Seminar Hozoin Ryu Takada-ha Sojutsu with Jurgen Seebeck – 22nd – 23rd March 2014 – Hamburg – Germany

Seminar Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu and Ryouen Ryu Naginata Jutsu with Shibucho Pawel Slawatycki and Shibucho Jan Pavlik – 15th – 16th March 2014 – Ceske Budejovice – Czech Republic

Seminar and private trainings Kashima Shinden Jikishinkage Ryu with Soke Suzuki Kimiyoshi – 20th – 23rd February 2014 – Pecs – Hungary

Seminar Hyoho Niten Ichi Ryu with Filip Razga – 15th – 16th February 2014 – Senec – Slovakia

Seminar Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu with Soke Sekiguchi – 16th – 19th January 2014 – Zidlochovice – Czech Republic

2013

European meeting of teachers of Mugai Ryu – 13rd – 15th December 2013 – Cologne – Germany

Seminar Hyoho Niten Ichi Ryu with Filip Razga – 23rd – 24th November 2013 – Senec – Slovakia

Seminar Meifu Shinkage Ryu with Soke Otsuka – 13rd – 20th November 2013 – Prague – Czech Republic

Training with Nakagawa Sensei – 8. dan Hanshi – Toyama Ryu – 29th October 2013 – Prague – Czech Republic

Seminar Naginatado with Kimura Sensei – Soke Tendo Ryu Naginata Jutsu – 20th October 2013 – Prague – Czech Republic

Trainings Mugai Ryu with Luciano Morgenstern 6. dan – 16th – 18th October 2013 – Cologne – Germany

Enbu on Judo Show Cup 2013 – 13rd October 2013

Training with Nakagawa Sensei – 8. dan Hanshi – Toyama Ryu – 1st October 2013 – Prague – Czech Republic

Toyama Ryu Tameshigiri Taikai 2013 with Nakagawa Sensei – 8. dan Hanshi – Toyama Ryu – 29th September 2013 – Olomouc – Czech Republic

Seminar Hozoin Ryu Takada-ha Sojutsu with Maeda Shigenori – Menkyo Kaiden – 11st – 16th September 2013 – Hamburg – Germany

Bujinkan seminar with Shihan Filip Bartoš – 6th – 9th September 2013 – Tallin – Estonia

Seminar Hyoho Niten Ichi Ryu with Filip Razga – 10th – 11st August 2013 – Senec – Slovakia

Training with Nakagawa Sensei – 8. dan hanshi Toyama Ryu – 8th August 2013 – Prague – Czech Republic

Bujinkan seminar with Kacem Zoughari – 13rd – 14th July 2013 – Erlangen – Germany

Seminar Kashima Shinden Jikishinkage Ryu with Soke Suzuki Kimiyoshi – 4th – 7th July 2013 – Mohacs – Hungary

Seminar Hozoin Ryu Takada-ha Sojutsu with Jurgen Seebeck – 29th – 30th June 2013 – Hamburg – Germany

Private trainings of Kashima Shinden Jikishinkage Ryu with Soke Suzuki Kimiyoshi – 22nd – 23rd June 2013 – Pecs – Hungary

Bujinkan seminar with shihan Sveneric Bogsater – 14th – 16th June 2013 – island Krk – Croatia

Seminar Iaido – 1st – 2nd June 2013 – Villingen – Germany

Seminar Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu and Ryouen Ryu Naginatajutsu with Soke Sekiguchi and Soke Shimizu – 23rd – 29th May 2013 – Zidlochovice – Czech Republic

Seminar Hyoho Niten Ichi Ryu with Filip Razga – 18th – 19th May 2013 – Senec – Slovakia

Bujinkan seminar with shihan Sveneric Bogsater – 19th – 21st April 2013 – Prague – Czech Republic

Seminar Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu with Pawel Slawatycki – 23rd – 24th March 2013 – Prague – Czech Republic

Seminar Hyoho Niten Ichi Ryu with Filip Razga – 16th – 17th March 2013 – Senec – Slovakia

Seminar Naginatado with Kanno Sensei – 6. dan Renshi and Tatsu no Maki of Jikishinkage Ryu Naginatajutsu and Sagawa Sensei – 7. dan Kendo Kyoshi – 2nd – 3rd March 2013 – Prague – Czech Republic

Seminar Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu with Pawel Slawatycki – 16th – 17th February 2013 – Zidlochovice – Czech Republic

Private trainings of Kashima Shinden Jikishinkage Ryu with Soke Suzuki Kimiyoshi – 1st – 3rd February 2013 – Pecs – Hungary

2012

Seminar Meifu Shinkage Ryu with Filip Bartoš – 2nd – 6th December 2012 – Cairo – Egypt

Seminar Meifu Shinkage Ryu with Soke Otsuka – 24th – 30th October 2012 – Prague – Czech Republic

Seminar Meifu Shinkage Ryu with Soke Otsuka – 28th – 30th July 2012 – Memmingen – Germany

2011

Seminar Meifu Shinkage Ryu with Soke Otsuka – 23rd – 30th November 2011 – Prague – Czech Republic