Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu

Shinda Muteki - pokud tvé shurikenjutsu bude opravdové, bude neporazitelné

Bujinkan Ninjutsu

Bujinkan Dojo je v současné době jedinou školou, která vyučuje autentické Ninjutsu původním způsobem. Je to také jediná škola, kde přetrvala přímá linie velmistrů až k současnému Soke Hatsumi Masaakimu

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu Menkyo svitky

V průběhu celého života je naše chování ovlivňováno různými okolními vlivy a znečišťováno vlivem okolí. Vytrvalým procesem zbavování se těchto zněčištění v našem chování se vracíme k originální povaze, do doby kdy jsme byli dětmi. (Yamada Jirokichi)

Hyoho Niten Ichi Ryu Dokkodo

Je shrnutím Musashiho života, vůle a filozofie

Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu

Poselství zakladatele školy Someya Sensei je ukryto v názvu školy

Bujinkan Ninjutsu

Techniky jsou předávány z generace na generaci a uchovávány v písemné podobě ve formě svitků - densho

Bujinkan Ninjutsu

Je bojové umění, strategie a taktika nekonvenční a gerilové války a umění špionáže

2014

Soukromé tréninky Mugai Ryu Iaido – Renmeicho Luciano Morgenstern 6.dan – 24. – 26. března 2014 – Kolín nad Rýnem – Německo

Seminář Hozoin Ryu Takada-ha Sojutsu s Jurgenem Seebeckem – 22. – 23. března 2014 – Hamburg – Německo

Seminář Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu a Ryouen Ryu Naginata Jutsu s Shibucho Pawlem Slawatyckim a Shibucho Janem Pavlíkem – 15. – 16. března 2014 – České Budějovice – Česká Republika

Seminář a soukromé tréninky Kashima Shinden Jikishinkage Ryu se Soke Suzuki Kimiyoshim – 20. – 23. února 2014 – Pécs – Maďarsko

Seminář Hyoho Niten Ichi Ryu s Filipem Rázgou – 15. – 16. února 2014 – Senec – Slovensko

Seminář Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu se Soke Sekiguchim – 16. – 19. ledna 2014 – Židlochovice – Česká Republika

2013

Evropský seminář učitelů Mugai Ryu – 13. – 15. prosince 2013 – Kolín nad Rýnem – Německo

Seminář Hyoho Niten Ichi Ryu s Filipem Rázgou – 23. – 24. listopadu 2013 – Senec – Slovensko

Seminář Meifu Shinkage Ryu se Soke Otsukou – 13. – 20.  listopadu 2013 – Praha – Česká Republika

Trénink s Nakagawa Senseiem – 8. dan Hanshi Toyama Ryu – 29. října 2013 – Praha – Česká Republika

Seminář Naginatado s Kimura Sensei – Soke Tendo Ryu Naginata Jutsu – 20. října 2013 – Praha – Česká Republika

Trainings Mugai Ryu with Luciano Morgenstern 6.dan – 16. – 18. října 2013 – Cologne – Germany

Enbu na Judo Show Cupu 2013 – 13. října 2013

Trénink s Nakagawa Senseiem – 8. dan Hanshi Toyama Ryu – 1. října 2013 – Praha – Česká Republika

Toyama Ryu Tameshigiri Taikai 2013 s Nakagawa Senseiem – 8. dan Hanshi Toyama Ryu – 29. září 2013 – Olomouc – Česká Republika

Seminář Hozoin Ryu Takada-ha Sojutsu s Maeda Shigenorim – Menkyo Kaiden – 11. – 16. září 2013 – Hamburg – Německo

Bujinkan seminář s Shihanem Filipem Bartošem – 6. – 9. září 2013 – Talin – Estonsko

Seminář Hyoho Niten Ichi Ryu s Filipem Rázgou – 10. – 11. srpna 2013 – Senec – Slovensko

Trénink s Nakagawa Senseiem – 8. dan Hanshi Toyama Ryu – 6. srpna 2013 – Praha – Česká Republika

Bujinkan seminář s Kacemem Zougharim – 13. – 14. července 2013 – Erlangen – Německo

Seminář Kashima Shinden Jikishinkage Ryu se Soke Suzuki Kimiyoshim – 4. – 7. července 2013 – Mohacs – Maďarsko

Seminář Hozoin Ryu Takada-ha Sojutsu s Jurgenem Seebeckem – 29. – 30. června 2013 – Hamburg – Německo

Soukromé tréninky Kashima Shinden Jikishinkage Ryu se Soke Suzuki Kimiyoshim – 22. – 23. června 2013 – Pécs – Maďarsko

Bujinkan seminář s Shihanem Svenericem Bogsaterem – 14. – 16. června 2013 – Ostrov Krk – Chorvatsko

Seminář Iaido – 1.-2. června 2013 – Villingen – Německo

Seminář Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu a Ryouen Ryu Naginatajutsu se Soke Sekiguchim a Soke Shimizu – 23. – 29. května 2013 – Židlochovice – Česká Republika

Seminář Hyoho Niten Ichi Ryu s Filipem Rázgou – 18. – 19. května 2013 – Senec – Slovensko

Bujinkan seminář s Shihanem Svenericem Bogsaterem – 19. – 21. dubna 2013 – Praha – Česká Republika

Seminář Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu s Pawlem Slawatyckim – 23. – 24. března 2013 – Praha – Česká Republika

Seminář Hyoho Niten Ichi Ryu s Filipem Rázgou – 16. – 19. března 2013 – Senec – Slovensko

Seminář Naginatado s Kanno Sensei – 6. dan Renshi a Tatsu no Maki Jikishinkage Ryu Naginatajutsu a Sagawa Sensei – 7. dan Kendo Kyoshi – 2. – 3. března 2013 – Praha – Česká Republika

Seminář Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu s Pawlem Slawatyckim – 16. – 17. února 2013 – Židlochovice – Česká Republika

Soukromé tréninky Kashima Shinden Jikishinkage Ryu se Soke Suzuki Kimiyoshim – 1. – 3. února 2013 – Pecs – Maďarsko

2012

Seminář Meifu Shinkage Ryu s Filipem Bartošem – 2. – 6. prosince 2012 – Káhira – Egypt

Seminář Meifu Shinkage Ryu se Soke Otsukou – 24. – 30. října 2012 – Praha – Česká Republika

Seminář Meifu Shinkage Ryu se Soke Otsukou – 28. – 29. července 2012 – Memmingen – Německo

2011

Seminář Meifu Shinkage Ryu se Soke Otsukou – 23. – 30. listopadu 2011 – Praha – Česká Republika

2014

Private trainings of Mugai Ryu Iaido – Renmeicho Luciano Morgenstern 6th dan – 24th – 26th March 2014 – Cologne – Germany

Seminar Hozoin Ryu Takada-ha Sojutsu with Jurgen Seebeck – 22nd – 23rd March 2014 – Hamburg – Germany

Seminar Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu and Ryouen Ryu Naginata Jutsu with Shibucho Pawel Slawatycki and Shibucho Jan Pavlik – 15th – 16th March 2014 – Ceske Budejovice – Czech Republic

Seminar and private trainings Kashima Shinden Jikishinkage Ryu with Soke Suzuki Kimiyoshi – 20th – 23rd February 2014 – Pecs – Hungary

Seminar Hyoho Niten Ichi Ryu with Filip Razga – 15th – 16th February 2014 – Senec – Slovakia

Seminar Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu with Soke Sekiguchi – 16th – 19th January 2014 – Zidlochovice – Czech Republic

2013

European meeting of teachers of Mugai Ryu – 13rd – 15th December 2013 – Cologne – Germany

Seminar Hyoho Niten Ichi Ryu with Filip Razga – 23rd – 24th November 2013 – Senec – Slovakia

Seminar Meifu Shinkage Ryu with Soke Otsuka – 13rd – 20th November 2013 – Prague – Czech Republic

Training with Nakagawa Sensei – 8. dan Hanshi – Toyama Ryu – 29th October 2013 – Prague – Czech Republic

Seminar Naginatado with Kimura Sensei – Soke Tendo Ryu Naginata Jutsu – 20th October 2013 – Prague – Czech Republic

Trainings Mugai Ryu with Luciano Morgenstern 6. dan – 16th – 18th October 2013 – Cologne – Germany

Enbu on Judo Show Cup 2013 – 13rd October 2013

Training with Nakagawa Sensei – 8. dan Hanshi – Toyama Ryu – 1st October 2013 – Prague – Czech Republic

Toyama Ryu Tameshigiri Taikai 2013 with Nakagawa Sensei – 8. dan Hanshi – Toyama Ryu – 29th September 2013 – Olomouc – Czech Republic

Seminar Hozoin Ryu Takada-ha Sojutsu with Maeda Shigenori – Menkyo Kaiden – 11st – 16th September 2013 – Hamburg – Germany

Bujinkan seminar with Shihan Filip Bartoš – 6th – 9th September 2013 – Tallin – Estonia

Seminar Hyoho Niten Ichi Ryu with Filip Razga – 10th – 11st August 2013 – Senec – Slovakia

Training with Nakagawa Sensei – 8. dan hanshi Toyama Ryu – 8th August 2013 – Prague – Czech Republic

Bujinkan seminar with Kacem Zoughari – 13rd – 14th July 2013 – Erlangen – Germany

Seminar Kashima Shinden Jikishinkage Ryu with Soke Suzuki Kimiyoshi – 4th – 7th July 2013 – Mohacs – Hungary

Seminar Hozoin Ryu Takada-ha Sojutsu with Jurgen Seebeck – 29th – 30th June 2013 – Hamburg – Germany

Private trainings of Kashima Shinden Jikishinkage Ryu with Soke Suzuki Kimiyoshi – 22nd – 23rd June 2013 – Pecs – Hungary

Bujinkan seminar with shihan Sveneric Bogsater – 14th – 16th June 2013 – island Krk – Croatia

Seminar Iaido – 1st – 2nd June 2013 – Villingen – Germany

Seminar Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu and Ryouen Ryu Naginatajutsu with Soke Sekiguchi and Soke Shimizu – 23rd – 29th May 2013 – Zidlochovice – Czech Republic

Seminar Hyoho Niten Ichi Ryu with Filip Razga – 18th – 19th May 2013 – Senec – Slovakia

Bujinkan seminar with shihan Sveneric Bogsater – 19th – 21st April 2013 – Prague – Czech Republic

Seminar Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu with Pawel Slawatycki – 23rd – 24th March 2013 – Prague – Czech Republic

Seminar Hyoho Niten Ichi Ryu with Filip Razga – 16th – 17th March 2013 – Senec – Slovakia

Seminar Naginatado with Kanno Sensei – 6. dan Renshi and Tatsu no Maki of Jikishinkage Ryu Naginatajutsu and Sagawa Sensei – 7. dan Kendo Kyoshi – 2nd – 3rd March 2013 – Prague – Czech Republic

Seminar Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu with Pawel Slawatycki – 16th – 17th February 2013 – Zidlochovice – Czech Republic

Private trainings of Kashima Shinden Jikishinkage Ryu with Soke Suzuki Kimiyoshi – 1st – 3rd February 2013 – Pecs – Hungary

2012

Seminar Meifu Shinkage Ryu with Filip Bartoš – 2nd – 6th December 2012 – Cairo – Egypt

Seminar Meifu Shinkage Ryu with Soke Otsuka – 24th – 30th October 2012 – Prague – Czech Republic

Seminar Meifu Shinkage Ryu with Soke Otsuka – 28th – 30th July 2012 – Memmingen – Germany

2011

Seminar Meifu Shinkage Ryu with Soke Otsuka – 23rd – 30th November 2011 – Prague – Czech Republic