Hyoho Niten Ichi Ryu

Je především známa díky Musashiho technikám se dvěma meči – katanou a wakizashi a známým příslovím KIZEN NO HYOHO - nedělej nic, pokud to není nezbytně nutné.

Toyama Ryu Batto Jutsu

škola meče – jako systém na testování seků s bojovými aplikacemi. Trénink obsahuje vysokou bojovou efektivnost se zaměřením na vzdálenost, načasování a zacílení.

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu

často nazývána jednoduše jako Jikishinkage Ryu nebo Kashima Shinden je tradiční školou (koryu) japonského bojové umění meče – kenjutsu a iaijutsu.

Hozoin Ryu Takada-ha Sojutsu

TRADIČNÍ ŠKOLA JAPONSKÉHO KOPÍ „Pokud nevíš jak zacházet s kopím, neměl by jsi nikdy mluvit o umění meče. A pokud nevíš jak zacházet s mečem, neměl by jsi nikdy mluvit o umění s kopím.

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu

Suzuki Kimiyoshi Sensei, potomek slavného Makita Shigekatsu, pokračuje v předávání školy dalších generacím studentů Kashima Shinden Jikishinkage Ryu

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu Menkyo svitky

V průběhu celého života je naše chování ovlivňováno různými okolními vlivy a znečišťováno vlivem okolí. Vytrvalým procesem zbavování se těchto zněčištění v našem chování se vracíme k originální povaze, do doby kdy jsme byli dětmi. (Yamada Jirokichi)

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu

Cvičení s pravým mečem umožňuje rozvoj a zdokonalování osobnosti a bojového ducha bez nebezpečí, že zraníte jiného člověka.

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu

Tradiční japonské bojové umění meče

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu

Titul „Tenka Muso“ (天下無雙), v překladu „není rovného pod nebem“, byl udělen zakladateli Hayashizaki Jinsukemu regentem Toyotomi Hideyoshi po demonstraci jeho Iaijutsu.

Hyoho Niten Ichi Ryu Dokkodo

Je shrnutím Musashiho života, vůle a filozofie

Bojové umění se dvěma meči

Genko Nito Ryu je styl Iaido a Kenjutsu, který je výhradně zaměřen na boj se dvěma meči.

genko-nito-ryu-soke

Studenti se učí jak Kata, Kumitachi tak také Tameshigiri a to jak s katanou tak s wakizashi. Tento styl obsahuje velice efektivní kenjutsu, jehož prvotřídní techniky jsou přímé a smrtící.

Použití dvou mečů je velmi efektivní a stejně jak říkal kdysi slavný Miyamoto Musashi: „Pokud jste schopni používat obě ruce je Nito Ryu lepší než Itto Ryu“.

Pro mnoho studentů je také rovnoměrné použití obou paží přirozenější a umožňuje jim provádět tyto techniky plynuleji.

 Genko Nito Ryu bylo vytvořeno Niina Soke z Yamaguchi Ryu, Mugai Ryu a jeho dlouholetých zkušeností s mnoha bojovými uměními.

 Yamaguchi Ryu bylo založeno Yamaguchi Umanosuke Ietoshi „Bokushinsai“, který se narodil v roce 1582, ve stejný rok jako Miyamoto Musashi. Později jeden z Bokushinsaiovým studentů přidal 7 technik s dlouhým a krátkým mečem do osnov školy. Kata s krátkým mečem jsou deklarovány jako URA (tajné/pokročilé techniky, které se veřejně neukazují a jsou vyučovány pouze vybraným studentům)

 A byl to právě Tsuji Gettan, kdo po mnoha letech intenzivního Zazenu vytvořil nový styl z Yamaguchi Ryu, který nazval Mugai Ryu. Skrze intenzivní trénink Mugai Ryu a hledání kořenů v Yamaguchi Ryu dojdeme ke kořenům Nito Ryu, které původně vzniklo v době vzniku Mugai Ryu.

Genko Nito Ryu obsahuje 10 Iaido kata a 45 technik Kumitachi.

Martial art with two swords

Genko Nito Ryu is a Iaido and Kenjutsu style which solely focuses on fighting with two swords.

genko-nito-ryu-soke

The student is taught in Kata, Kumitachi and Tameshigiri with the Katana and the Wakizashi. The style is efficient and fight-oriented, the Kenjutsu and its effective, direct and lethal techniques are paramount.

The use of two swords is advandtageous, like Miyamoto Musashi had said before:” If you are capable of using both of your arms, Nito-Ryu is better than Itto-Ryu.”
Many practitioners find the equally usage of both arms to be more natural and fluent.

 Genko Nito Ryu was developed by Niina Soke from Yamaguchi Ryu, Mugai Ryu and his long years of experience with many other martial arts.

Yamaguchi Ryu was founded by Yamaguchi Umanosuke Ietoshi “Bokushinsai”. He was born in the year 1582, the same year Miyamoto Musashi was born in. Then later on, one of Bokushinsai’s students added seven longsword and shortsword Kata to the style. The shortsword Kata were declared as “Ura” (hidden/ advanced techniques which were not shown publicly and taught only to selected students).

 It was then Tsuji Gettan who, after many years of intensive Zazen, the seated Zen-meditiation, created a new style from Yamaguchi Ryu: Mugai Ryu. Through intensive Mugai Ryu training and the search for its roots in Yamaguchi Ryu we find the Nito-Ryu ( “Two-sword techniques”) from the time of Mugai Ryu’s origin.

 There are 10 Iaido Kata and 45 Kumitachi forms in Genko Nito-Ryu.