Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu

Shinda Muteki - pokud tvé shurikenjutsu bude opravdové, bude neporazitelné

Bujinkan Ninjutsu

Bujinkan Dojo je v současné době jedinou školou, která vyučuje autentické Ninjutsu původním způsobem. Je to také jediná škola, kde přetrvala přímá linie velmistrů až k současnému Soke Hatsumi Masaakimu

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu Menkyo svitky

V průběhu celého života je naše chování ovlivňováno různými okolními vlivy a znečišťováno vlivem okolí. Vytrvalým procesem zbavování se těchto zněčištění v našem chování se vracíme k originální povaze, do doby kdy jsme byli dětmi. (Yamada Jirokichi)

Hyoho Niten Ichi Ryu Dokkodo

Je shrnutím Musashiho života, vůle a filozofie

Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu

Poselství zakladatele školy Someya Sensei je ukryto v názvu školy

Bujinkan Ninjutsu

Techniky jsou předávány z generace na generaci a uchovávány v písemné podobě ve formě svitků - densho

Bujinkan Ninjutsu

Je bojové umění, strategie a taktika nekonvenční a gerilové války a umění špionáže

Shoken Jutsu

Shurikenjutsu je efektivní pouze v případě, že máte dostatečnou vzdálenost mezi Vámi a útočníkem.

Pokud je ale útočník velmi blízko, nemáte čas ani vzdálenost shurikeny použít.

Shoken jutsu používá shurikeny jako ruční zbraň. V Shoken jutsu se používá shuriken k bodání, sekání nebo řezání útočníka, stejně jako to děláme například s nožem. Pohyby v Shoken jutsu jsou založeny na pohybech s Fundo Kusari, které v obou případech pocházejí s technik s mečem.

V Meifu Shinkage Ryu používáme pro Shoken jutsu především speciální zbraň, které říkáme Shoken a která  je obdobou moderního boxeru.

Shoken Jutsu

Shurikenjutsu is effective only if you have enough distance between you and the attacker.

But if is the attacker very close to You, You don´t have the time or distance to use Shurikens.

Shoken jutsu uses shurikens as a hand weapon. In Shoken jutsu is used shuriken for stabbing, slashing or cutting the attacker just as we do it for example with a knife. Movements of Shoken jutsu are based on the movements of Kusari Fundo and both of which come from sword techniques.

In Meifu Shinkage Ryu we use for Shoken jutsu particularly special weapon which we call Shoken and which is similar to modern boxer.