Hyoho Niten Ichi Ryu

Je především známa díky Musashiho technikám se dvěma meči – katanou a wakizashi a známým příslovím KIZEN NO HYOHO - nedělej nic, pokud to není nezbytně nutné.

Toyama Ryu Batto Jutsu

škola meče – jako systém na testování seků s bojovými aplikacemi. Trénink obsahuje vysokou bojovou efektivnost se zaměřením na vzdálenost, načasování a zacílení.

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu

často nazývána jednoduše jako Jikishinkage Ryu nebo Kashima Shinden je tradiční školou (koryu) japonského bojové umění meče – kenjutsu a iaijutsu.

Hozoin Ryu Takada-ha Sojutsu

TRADIČNÍ ŠKOLA JAPONSKÉHO KOPÍ „Pokud nevíš jak zacházet s kopím, neměl by jsi nikdy mluvit o umění meče. A pokud nevíš jak zacházet s mečem, neměl by jsi nikdy mluvit o umění s kopím.

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu

Suzuki Kimiyoshi Sensei, potomek slavného Makita Shigekatsu, pokračuje v předávání školy dalších generacím studentů Kashima Shinden Jikishinkage Ryu

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu Menkyo svitky

V průběhu celého života je naše chování ovlivňováno různými okolními vlivy a znečišťováno vlivem okolí. Vytrvalým procesem zbavování se těchto zněčištění v našem chování se vracíme k originální povaze, do doby kdy jsme byli dětmi. (Yamada Jirokichi)

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu

Cvičení s pravým mečem umožňuje rozvoj a zdokonalování osobnosti a bojového ducha bez nebezpečí, že zraníte jiného člověka.

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu

Tradiční japonské bojové umění meče

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu

Titul „Tenka Muso“ (天下無雙), v překladu „není rovného pod nebem“, byl udělen zakladateli Hayashizaki Jinsukemu regentem Toyotomi Hideyoshi po demonstraci jeho Iaijutsu.

Hyoho Niten Ichi Ryu Dokkodo

Je shrnutím Musashiho života, vůle a filozofie

Shoken Jutsu

Shurikenjutsu je efektivní pouze v případě, že máte dostatečnou vzdálenost mezi Vámi a útočníkem.

Pokud je ale útočník velmi blízko, nemáte čas ani vzdálenost shurikeny použít.

Shoken jutsu používá shurikeny jako ruční zbraň. V Shoken jutsu se používá shuriken k bodání, sekání nebo řezání útočníka, stejně jako to děláme například s nožem. Pohyby v Shoken jutsu jsou založeny na pohybech s Fundo Kusari, které v obou případech pocházejí s technik s mečem.

V Meifu Shinkage Ryu používáme pro Shoken jutsu především speciální zbraň, které říkáme Shoken a která  je obdobou moderního boxeru.

Shoken Jutsu

Shurikenjutsu is effective only if you have enough distance between you and the attacker.

But if is the attacker very close to You, You don´t have the time or distance to use Shurikens.

Shoken jutsu uses shurikens as a hand weapon. In Shoken jutsu is used shuriken for stabbing, slashing or cutting the attacker just as we do it for example with a knife. Movements of Shoken jutsu are based on the movements of Kusari Fundo and both of which come from sword techniques.

In Meifu Shinkage Ryu we use for Shoken jutsu particularly special weapon which we call Shoken and which is similar to modern boxer.