Hyoho Niten Ichi Ryu

Je především známa díky Musashiho technikám se dvěma meči – katanou a wakizashi a známým příslovím KIZEN NO HYOHO - nedělej nic, pokud to není nezbytně nutné.

Toyama Ryu Batto Jutsu

škola meče – jako systém na testování seků s bojovými aplikacemi. Trénink obsahuje vysokou bojovou efektivnost se zaměřením na vzdálenost, načasování a zacílení.

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu

často nazývána jednoduše jako Jikishinkage Ryu nebo Kashima Shinden je tradiční školou (koryu) japonského bojové umění meče – kenjutsu a iaijutsu.

Hozoin Ryu Takada-ha Sojutsu

TRADIČNÍ ŠKOLA JAPONSKÉHO KOPÍ „Pokud nevíš jak zacházet s kopím, neměl by jsi nikdy mluvit o umění meče. A pokud nevíš jak zacházet s mečem, neměl by jsi nikdy mluvit o umění s kopím.

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu

Suzuki Kimiyoshi Sensei, potomek slavného Makita Shigekatsu, pokračuje v předávání školy dalších generacím studentů Kashima Shinden Jikishinkage Ryu

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu Menkyo svitky

V průběhu celého života je naše chování ovlivňováno různými okolními vlivy a znečišťováno vlivem okolí. Vytrvalým procesem zbavování se těchto zněčištění v našem chování se vracíme k originální povaze, do doby kdy jsme byli dětmi. (Yamada Jirokichi)

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu

Cvičení s pravým mečem umožňuje rozvoj a zdokonalování osobnosti a bojového ducha bez nebezpečí, že zraníte jiného člověka.

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu

Tradiční japonské bojové umění meče

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu

Titul „Tenka Muso“ (天下無雙), v překladu „není rovného pod nebem“, byl udělen zakladateli Hayashizaki Jinsukemu regentem Toyotomi Hideyoshi po demonstraci jeho Iaijutsu.

Hyoho Niten Ichi Ryu Dokkodo

Je shrnutím Musashiho života, vůle a filozofie

Tameshigiri

Testování seků opravdovým mečem

Tameshigiri je testováním seků. Ve středověkém Japonsku byly obvykle nové meče testovány samuraji na mrtvolách popravených nebo odsouzených zločinců či nepřátel. Moderní význam tameshigiri je vzdělávání se v tréninku stejně jako například přerážecí techniky v jiných bojových uměních.

Za tímto účelem se smotávají speciální Igusa – travní rohože, které nazýváme Omote tatami. K sekání můžeme také použít čerstvé bambusové větve. Před samotným sekáním je potřeba Omote Tatami namočit na několik hodin do vody, aby mohly imitovat odpor lidského těla a zároveň chránily katanu. Nejčastěji se Omote tatami umísťují vertikálně do speciálního stojanu.

Při vlastním tréninku tameshigiri praktikujeme různé seky, ať už jednotlivě nebo ve sledu za sebou. Tento trénink je zaměřen především na testování praktické stránky našich technik nebo na zlepšení této schopnosti. Většinou testujeme základní seky. Můžeme ovšem také testovat jednotlivé kata, které jsme se předtím naučili.

Pro správné seky je také nezbytné udržet po celou dobu správný úhel čepele, protože může dojít k jejímu zlomení.

Tameshigiri nám především umožňuje pochopit, že na sekání s katanou není potřeba fyzická síla, ale vynikající technika a rychlost.

Jelikož při provádění tameshigiri vzniká potencionální nebezpečí zranění nebo úrazu je nezbytně nutná přítomnost zkušeného učitele, který provede veškerá preventivní opatření, aby k ničemu takovému nedošlo.

Tameshigiri

Test cutting with a real katana

Tameshigiri is testcutting. In medieval Japan new swords were tested by samurai on the corpses of executed or convicted but living criminals or enemies. The modern meaning of tameshigiri as a means of training can be compared to a breaktest in the weaponless fighting arts.

To this effect specially rolled Igusa-grass mats, so called tatami omote, or bamboo branches are employed. Before cutting the tatami omote are soaked in water for several hours to imitate a human body and also to protect the katana. The tatami omote are the placed vertically on a rack.

In tameshigiri training diverse cuts are made, either single or in a row, in order to test the practicability of the technic or to improve one’s ability. The cuts are mostly basic. Cutting in a row can be a kata previously learned.

For correct cutting it is necessary to hold the angle of the blade in exactly the same line as the trajectory line of the cut otherwise the sword may get stuck or it may even result in a broken blade.

Tameshigiri makes you understand that a cut with a katana does not need much muscular strength but a seasoned technic and speed.

As tameshigiri is a potential danger for the trainees and for the spectators an experienced teacher and precaution are necessary.