Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu

Shinda Muteki - pokud tvé shurikenjutsu bude opravdové, bude neporazitelné

Bujinkan Ninjutsu

Bujinkan Dojo je v současné době jedinou školou, která vyučuje autentické Ninjutsu původním způsobem. Je to také jediná škola, kde přetrvala přímá linie velmistrů až k současnému Soke Hatsumi Masaakimu

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu Menkyo svitky

V průběhu celého života je naše chování ovlivňováno různými okolními vlivy a znečišťováno vlivem okolí. Vytrvalým procesem zbavování se těchto zněčištění v našem chování se vracíme k originální povaze, do doby kdy jsme byli dětmi. (Yamada Jirokichi)

Hyoho Niten Ichi Ryu Dokkodo

Je shrnutím Musashiho života, vůle a filozofie

Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu

Poselství zakladatele školy Someya Sensei je ukryto v názvu školy

Bujinkan Ninjutsu

Techniky jsou předávány z generace na generaci a uchovávány v písemné podobě ve formě svitků - densho

Bujinkan Ninjutsu

Je bojové umění, strategie a taktika nekonvenční a gerilové války a umění špionáže

Jikishinkage Ryu

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu často nazývána jednoduše jako Jikishinkage Ryu nebo Kashima Shinden je tradiční školou (koryu) japonského bojové umění meče – kenjutsu.

Jikishinkage Ryu  vznikla ze starých stylů kenjutsu, které se vyvinuly v pozdní éře Muromachi (1337-1573) a na začátku ranné éry Sengoku (1467 – 1603) ve svatyni Kashima.

Jikishinkage Ryu je jednou ze škol kenjutsu, která je ovlivněna novou metodou cvičení nazývanou Shinai Uchi, ve které studenti v Bogu navzájem bojují s shinaiem – bambusovým mečem.

Škola byla založena Matsumoto (Sugimoto) Bizen No Kami (1467–1524). Přímými předchůdci Jikishinkage Ryu byly školy Shinkage Ryu a Kage Ryu. Jikishinkage Ryu pochází především ze školy Kage Ryu kenjutsu, kterou založil  Aizu Iko v roce 1490. Matsumoto byl velmi talentovaný šermíř a zároveň známý mistr školy Kage Ryu. Byl také děsivým bojovníkem s Yari a podle příběhů zabil touto zbraní 716 útočníků. Později si založil svůj vlastní styl kenjutsu, který pojmenoval jako Shinkage Ryu. Byl také zakladatelem Kashima Shin Ryu. Matsumoto založil také základní cvičení Jikishinkage Ryu nazývané HOJO. Jedná se o cvičení se speciálním Hojo bokenem, který je těžší než normální boken a má i širší tsuku. Pro studenta je těžší používat váhu bokenu, boken nemá zakřivení a nepodobá se pravému meči. Ovšem tato váha reprezentuje znalosti studenta. Na základě dochovaných svitků navštívil  Matsumoto svatyni Kashima, aby zde prohloubil svého ducha a zlepšil své znalosti kenjutsu. Přesný datum kdy do svatyně Kashima zavítal není znám, ale pravděpodobně to bylo mezi roky 1515 – 1521. V této svatyni vedl zároveň i několik meditačních cvičení. Je zde také jedna legenda o Furibo – velké suburito. Jednoho dne Matsumoto meditoval před svatyní a přemýšlel jak zvýšit svou fyzickou sílu v kenjutsu. A jak tak přemýšlel, spadla ze stromu velká tlustá větev. V ten moment si uvědomil, že by měl trénovat s Furibo :-) . Ve svatyni Kashima se dlouho modlil k bohům, aby mu ukázaly směr a nechaly ho nahlédnout do nejhlubší podstaty ovládání meče. Nakonec mu božstvo jedné noci odpovědělo a dalo mu svazek svitků, které se jmenovaly Shinden Reiken (božské požehnání skrze ducha meče). Protože Matsumoto obdržel toto požehnání ve stínu bohů svatyně, pojmenoval svojí školu Shinkage Ryu což znamená Božský stín. Podle legendy obsahovaly tyto svitky 4 základní principy. Těmito principy jsou Hasso Happa (začínající v Hasso), Itto Ryodan (proseknout jedním úderem), Uten Saten (otočit doprava, otočit doleva) a Totan Ichi Imi (základy vzdálenosti). Toto jsou zároveň základní principy Hojo. Podle dochovaných svitků založil Matsumoto v roce 1521 také školu Kashima Shinden Ryu (božská Kashima tradice). Matsumoto učil mnoho studentů a jedním z jeho nejlepších byl Kamiizumi Ise No Kami Nobutsuna (1508-1577), který poté pojmenoval svojí vlastní školu jako Shinkage Ryu „škola nového stínu“ (stejná výslovnost jako Matsumotovo Shinkage Ryu, ale Kamiizumi použil jiné kanji). Jikishinkage Ryu  naopak znamená „nejnovější škola starého stínu“. Před smrtí předal Matsumoto svitky svému nástupci Kamiizumi Ise No Kami Nobutsuna. Ten za použítí těchto svitků vytvořil své vlastní základní cvičení – “Sagakuen no Dachi”, které obsahovalo tyto části – Itto Ryodan, Zantei Settetsu, Hankai Hanko, Totan Ichi Imi a Uten Saten. Zajímavostí je, že Kamiizumi neiplementoval Matsumotův princip Hasso do svých kata. Kamiizumi také vytvořil nejtajnější formu Jikishinkage Ryu, kterou je Marubashi. Legenda říká, že jednoho dne během svých cest přišel Kamiizumi Ise no Kami k propasti, přes kterou vedla jen jedna cesta a tou byl napříč padlý strom. Zatímco přemýšlel jestli propast po stromu přejde, přišel k propasti slepec, který si pomocí své hole našel okraj propasti a jednoduše strom nad propastí přešel. V ten moment si mistr uvědomil, že pokud nevidíme hloubku propasti, nekoncentrujeme se na ní a tím pádem se jí nebojíme. Stejně jako když se nebudeme koncentrovat na útočníka s katanou pokud budeme držet pouze wakizashi.

Marubashi je předávána a vyučována pouze ústní formou a obvykle jí znal pouze učitel daného dojo. Vyučována byla až v době, kdy nejlepšímu studentovi bylo předáváno vedení školy. Tato kata byla symbolem učitele. V době míru se sice výukové metody trochu změnily, ale i tak je stále předávána pouze několika vyvoleným jedincům. Tato kata je spíše zhmotněním filozofie školy než forma použitelná k reálném boji. Kata je známá pro své měkké, precizní pohyby, které jsou vykonávány s maximální koncentrací. To je také důvod proč jí říkáme Ritsu Zen – meditace v pohybu. Pokud není koncentrace dostatečná je to na pohybech okamžitě vidět. Kata se provádí pouze s shinkenem, protože student se musí naučit překonávat vlastní strach. Nejdůležitější interpretací této kata je, že pouze duchovně a fyzicky vyškolený jedinec může překonat útočníka, aniž by ho zabil.

 Nejpokročilejším studentem Kamiizumiho byl Okuyama Kyukasai Taira no Kimishige, který později pojmenoval svojí vlastní školu znovu jako Shinkage Ryu (opět použil odlišné kanji než Matsumoto a Kamiizumi, ale se stejným čtením).

Okuyamovým pokračovatelem se stal Ogasawara Genshinsai Minamoto no Nagaharu, který rozvinul Okuyamovo Shinkage Ryu a následně pojmenoval svojí školu jako Shin Shinkage Ryu. Od Ogasawara Genshinsai pochází také Fukuro Shinai kata. Na začátku 16. století a pozdější éry dynastie Ming, cestoval Ogasawara do Číny, aby zde studoval a zároveň vyučoval umění meče. Zde se také seznámil s prací Sun Tsu – umění boje. Tyto principy ho poté ovlivnily při tvorbě Fukuro shinai kata. Mistrovo dílo je velmi významné, protože díky těmto novým technikám a principům se Shinkage Ryu opravdu rozvinulo.

Fukuro Shinai kata je kombinací technik, které se obvykle cvičí s fukuro shinaiem. Později, za éry Yamada Heizaemona, který dal stylu současné jméno, se tyto techniky začaly praktikovat v Bogu. Díky tomu mohli studenti zažít pocit opravdového boje beze strachu. Tato kata je zároveň velmi rychlá a energická. Ve svitku Jikishinkage Ryu nejsou tyto techniky zaznamenány jako Fukuro shinai kata, ale jsou zapsány samostatně.

Díky již zmiňovaným čínským principům jsou tyto techniky v tomto stylu unikátní.

Za starých časů se tyto techniky nikdy netrénovaly dohromady jako kata, ale učily se individuálně. Protože ale docházelo k mnoha zraněním začaly se později raději praktikovat bez bogu, opatrněji a bezpečněji. Byly reorganizovány do kata a strana Uchidachiho se stala defenzivní.

Ogasawarův student a nástupce Kamiya Denshinsai Sadamitsu si také vytvořil svojí vlastní školu, kterou nazval Shinkage Jikishin Ryu. Kamiya Denshinsai dal 4 základní  Matsumotovo principy do původní verze a k tomu začal cvičit Kamiizumiho přidané principy Zantei Settetsu a Hankai Hanko.

Kamiyamovým následníkem se stal Takahashi Jikiosai Shigeharu který nazval svojí školu jako Jikishin Seito Ryu. Zde bych rád zmínil, že Jikishin Seito Ryu densho – Enren obsahuje 2 nové Kamiizumiho principy vedle 4 základních Matsumotových principů. Takahashi také vytvořil formu nazývanou O Koryu. V densho je uvedeno, že k 4 základním technikám je přidán Enren jako technika pátá. Enren má velký vliv na celou katu, protože jí dává dynamiku, kterou známe například z Fukuro Shinai kata.

Takahashi byl učitelem prvního skutečného zakladatele Jikishinkage Ryu Yamada Heizaemon Mitsunori (Ippusai). I když je Yamada Sensei veden v historické řadě jako sedmý velmistr školy je v podstatě prvním oficiálním velmistrem a zároveň zakladatelem školy pod názvem Kashima Shinden Jikishinkage Ryu kenjutsu. Yamada Sensei zdokonalil a rozvinul techniky, které se naučil od Takahashi Senseie a v roce 1683 založil školu pod tímto názvem.

Názvy jednotlivých zakladatelů a jejich škol včetně japonských kanji

původní zakladatel Matsumoto (Sugimoto) Bizen no Kami 松本備前守 – (1467–1524) – Shinkage ryu 神陰流

druhý pokračovatel Kamiizumi Ise no Kami Nobutsuna 上泉伊勢守信綱 –  (1508–1577) – Shinkage ryu 新陰流

třetí pokračovatel Okuyama Kyukasai Taira no Kimishige 奥山休賀斎平公重(1528–1602) – Shinkage ryu 神影流

čtvrtý pokračovatel Ogasawara Genshinsai Minamoto no Nagaharu 小笠原源信斎源長冶 (1574–1644) – Shin Shinkage ryu 真新陰流

pátý pokračovatel Kamiya Denshinsai Sadamitsu 神谷伝心斎直光 (1582–1663) – Shinkage-Jikishin ryu 新陰直心流

šestý pokračovatel Takahashi Jikiosai Shigeharu 高橋弾正左衛門重治(1610–1690) – Jikishin Seito ryu 直心正統流

sedmý pokračovatel Yamada Heizaemon Mitsunori (Ippusai) 山田平左衛門光徳(一風斎) (1638–1718) – Jikishinkage ryu 直心影流

Yamada byl samurajem klanu Karasuyama (Karasuyama se dnes nachází v prefektuře Tochigi) a sluhou rodiny Nagai. Yamada začal svůj kenjutsu trénink ve velmi mladém věku, ale není přesně známo, kdy a kdo byl jeho prvním učitelem.

Ve věku 19 let měl Yamada souboj s šermířem Ose Yahei. Oba použili bokuto a oba se navzájem velmi zranili, takže Yamada musel úplně přestat s tréninkem kenjutsu.

Ve věku 32 let dostal šanci poznat školu Jikishin Seito Ryu kenjutsu, která používala shinai a ochranné oblečení v tréninku. Yamada byl fascinován novou a bezpečnou metodou tréninku a začal opět studovat kenjutsu pod Takahashi Jikiosai Shigeharu, který byl zakladatelem Jikishin Seito Ryu. Yamada trénoval tak tvrdě, že nakonec ve svých 46 letech získal od Takahashiho Menkyo Kaiden. Zároveň se s ním podílel na rozvoji ochranného oblečení a osobně stál za vývojem Menu (ochrana hlavy) a Kote (ochrana zápěstí). Yamada Sensei zemřel 9. února 1716 ve věku 78 let.

 Jikishinkage Ryu poté pokračovalo pod Naganuma Kunisato Shirozaemon, který byl třetím synem Yamada Senseie. Kunisato se narodil v roce 1688 a kenjutsu začal studoval v 8 letech pod svým otcem Yamada Senseiem. Ve věku 21 let obdržel Menkyo Kaiden a otevřel si své vlastní dojo v Shita Atagoshita v Edu (dnešní Minato-ku,Tokio). Nagamura byl extrémně talentovaný šermíř jak po charakterové tak i technické stránce, takže mnoho mladých lidí se od něj chtělo učit. V této době se stalo Jikishinkage ryu velmi rozšířené a oblíbené. Nagamura vyučoval tisíce šermířů a dal Menkyo Kaiden 43 studentům. Nagamura Kunisato zemřel 24. července 1767.
Největší zásluhou Yamada a Nagamura Senseiů bylo úspěšné vytvoření silné ochrany obličeje ze železa a dalších ochranných pomůcek, takže jejich studenti mohli udeřit a bodat své tréninkové partnery mnohem tvrději a přitom bezpečněji. Ochranná tvář – MEN – předešlého velmistra Takahashiho byla vyrobena z bambusu a ratanu což bylo méně bezpečné a slabé.

Většina škol byla zpočátku velmi kritická k Shinai Uchi tréninku, ale postupem času tento trénink mnoho škol převzalo. Například o více jak 40 let později ho převzal zakladatel Nakanishi-ha Itto Ryu Nakanishi Chuzo a další školy kenjutsu ho následovaly.

Naganuma Kunisato předal školu svému synovi Naganuma Norisato, který pokračoval v započatém rozvoji školy svého otce.

Za éry Naganuma Norisato došlo k prvnímu velkému dělení školy na dvě hlavní linie. Naganuma Norisato předal školu svému nejlepšímu studentovi Fujikawa Yashiro Uemon Fujiwara no Yorihito a tím vznikla linie Fujiwara-ha. Rodinnou linii předal svému synovi Naganuma Sukesato, protože tato škola fungovala systémem Otome Ryu (doslova znamená „škola, která teče, ale zůstává doma“).

 V současné době se považuje linie Naganuma-ha za „vymřelou“ i když stále existují mistři, kteří se tuto linii učili od svých mistrů, otců nebo dědečků tak jak tomu je například v případě mého Senseie – Suzuki Kimiyoshiho, který studoval obě linie – t.j. Fujiwara-ha a Naganuma-ha. Jisté ale je, že se Naganuma-ha již veřejně nevyučuje a těchto několik málo učitelů jí vyučuje neveřejně a pouze své nejpokročilejší studenty.

Naganuma Sensei vytvořil také zkouškový systém Jikishinkage Ryu stávající ze 4 licencí. Byly to Kirigami (Heiho Kyuri no maki), Mokuroku (Mokuroku Soejo), Menkyo a Meiken. Později Fujiwara dojo, které bylo největší pobočkou Naganuma dojo přidalo Reiken (licence pro začátečníky) a ustanovilo 5 stupňový systém licencí, který následně převzaly i další pokračovatelé Jikishinkage Ryu.

Pokračovatelem Fujiwara Senseie se poté stal Akaishi Chikayoshi a následně Danno Gennoshin Yoshitaka.

Jikishinkage Ryu se stalo v Japonsku  na konci éry Edo (1603 – 1868) jednou z největších škol kenjutsu. Během éry Bakumatsu (1853 – 1867) zaznamenalo kenjutsu další významný vývoj. V červnu 1853 flotila admirála Matthew Perryho nazývaná „černé lodě“ přijela z USA ke břehům Japonska otevřít diplomatické a obchodní vztahy. Vnější tlaky nutily tokugawský šogunát přehodnotit národní obranu a proto šogunát založil v roce 1856 Kobusho (doslovně znamená místo nebo dojo, kde se učí bojové umění). Kobusho se stalo veřejným místem tokugawského šogunátu, kde především samurajové vyučovali bojová umění jako kenjutsu, sojutsu, hojutsu, kyujutsu a jujutsu.

 Odani Shimosa no kami Nobutomo, kenshi školy Jikishinkage Ryu a nejlepší student Danno Gennoshin Yoshitaka, byl jmenován prezidentem a kenjutsu shihanem v Kobusho. Odani se narodil v roce 1810 a byl druhým synem Odani Chunojyo, který byl sluhou Tokugawy. Odani začal studoval Jikishinkage Ryu pod Danno Gennoshin, když byl ještě dítě. Odani byl jedním z nejlepších a nejznámějším mečířů své doby. Byl velmi dobrý v Shinai Uchi a právě proto mnoho samurajů z dalších škol navštěvovalo jeho tréninky a studovalo pod jeho vedením. Jeho charakter byl rovněž na velmi vysoké úrovni a z tohoto důvodu se mu přezdívalo „Světec kenjutsu“. Odani zemřel v roce 1864 a pár let po jeho smrti skončila opravdová éra samurajů.

Také během 19tého století byla škola Jikishinkage Ryu jednou z nejpopulárnějších kenjutsu škol ve východním Japonsku, zejména v oblasti Edo. 14. Soke školy Sakakibara Kenkichi (1830–1894) byl jedním z nejznámějších a nejlepších šermířů své doby, osobním bodyguardem šóguna a zároveň nejlepším studentem 13. velmistra školy Odani Shimosa no kami Nobutomo. Sakakibara Kenkichi se narodil ve vesnici Otsuka (dnes součástí Tokia) jako první syn Sakakibara Masutaro. Sakakibara začal studovat Jikishinkage Ryu pod Odani Senseiem ve věku 13 let a ve věku 26 let v roce 1856 od něho obdržel Menkyo Kaiden. Na základě doporučení svého učitele Odaniho byl také instruktorem v Kobusho. Sakakibara také porazil velmi známého mistra sojutsu Ise no Kami Takahashiho v přímém souboji před šógunem. Když bylo Kobusho v roce 1866 zrušeno stal se velitelem Yugekitai (speciální ochranka šoguna složená z expertů meče z Kobusho). Později si otevřel své vlastní dojo v Shitaya Kurumasaka. Po reformě Meiji, v roce 1873 organizoval Gekkikenkai, kde se s povolením vlády prováděl Gekkiken. Jednalo se o souboj v ochranném oblečení, za použití fukuro shinaie na způsob dnešního kenda, kde mohli mistři všech bojových škol meče konfrontovat své dovednosti. Sakakibara měl během svého života stovky studentů a mnoha z nich předal Menkyo Kaiden a titul shihan. V oficiálním seznamu následovníků můžeme nalézt minimálně 20 menkyo kaidenů!!!. Pod Sakakibara Senseiem studovalo také velké množství známých mistrů i když nedosáhli nejvyšší úrovně školy. Byli mezi nimi například Sokaku Takeda, zakladatel Daito Ryu Aiki jujutsu. Někteří historici také uvádějí, že historicky známé osoby jako například Muso Gonnosuke studovali nebo byli součástí linie Jikishinkage Ryu. Nicméně většinou to není pravda a ani Gonnosuke nikdy nebyl součástí linie Jikishinkage Ryu.

Velmi talentovaným studentem Sakakibara Senseie byl Yamada Jirokichi, který po jeho smrti pokračoval v linii, které dnes říkáme Seito-ha. S tímto rozhodnutím mnoho nejpokročilejších studentů Sakakibara Senseie nesouhlasilo, protože Yamada byl vesnického původu a nebyl „urozeným“ samurajem se samurajskými předky. Proto také někteří z nich pokračovali ve vlastních liniích Jikishinkage Ryu. V této době vznikly linie jako Odani-ha, Seito-ha, Kuun-kai Odani-ha, Hyakuren-kai Odani-ha, Daihonzan Chosen-ji, Nomi-ha a další. Stejně tomu bylo i s velice zkušenými menkyo kaiden studenty Matsudaira Yasutoshi a Nomi Teijiro, kteří stejně jako Yamada Jirokichi studovali tradiční cestu Jikishinkage Ryu. Nomi Teijiro byl nejstarším a nejzkušenějším studentem Sakakibara Sensei, jeho „pravou rukou“, podílel se s ním na organizování Gekkikenkai a pocházel z velmi známé samurajské rodiny Nomi. Proto si také následně otevřel svojí vlastní linii Nomi-ha, kterou poté předal svému synovi Nomi Hamao a ten později dále do rukou Yokokawa Kintaro a Ishigaki Tatsuo, který byl synovcem Nomi Hamao. Yokokawa Sensei byl nejstarším a nejlepším studentem Nomi Teijiro a poté i Nomi Hamao, kteří byli velmistři Jikishinkage Ryu Nomi-ha a zároveň tréninkovými partnery Makita, Yamada a Matsudaira Senseie v dobách slavného Kenkichi Sakakibary. Yokokawa Sensei obdržel Menkyo Kaiden od Nomi Teijiro a poté i od jeho syna Nomi Hamao. Rodinnou linii později převzal Ishigaki Tatsuo (synovec Nomi Hamao) a následně jeho syn Ishigaki Yashuzo, který byl osobním a velmi dobrým přítelem Suzuki Senseie. Nejlepším studentem Matsudaira Yasutoshi byl Makita Shigekatsu, který byl také zároveň junior studentem Sakakibara Kenkichi. Makita pocházel ze samurajské rodiny z Hokkaido a díky němu se Jikishinkage Ryu stalo velmi známé na severu Japonska a to především během Japonské civilní války v roce 1868. Kromě svých šermířských dovedností byl Makita Sensei také expertem Kyudo. Byl zároveň nositelem titulu shihan a menkyo kaiden v Jikishinkage Ryu. Bohužel však bojoval během revoluce proti císaři a tato strana bitvu prohrála. Kasta samurajů byla zrušena a on musel utéci. Vrátil se domů na Hokkaido kde si otevřel své vlastní dojo, které nazval Jikishin Kan Dojo. Vyučoval zde kromě kenjutsu i jiné druhy bojových umění. Jeho dojo bylo velmi populární a to i přes zákaz používání mečů v roce 1876. Po jeho smrti vztyčila obec Atsuta černý žulový obelisk jako symbol uctění jeho památky. Tento památník zde můžeme vidět dodnes. Rodinnou tradici poté převzal vnuk Makita Senseie Suzuki Kimiyoshi. Suzuki Sensei studoval kenjutsu od dětství a jak on sám říká, kdo v té době nestudoval nějaký druh kenjutsu byl buď slabý nebo nemocný :-) . Nejdříve však začal s Judo se svým starším bratrem. Poté, ve věku 5 let začal studovat Jikishinkage ryu pod Yokokawa Senseiem. Suzuki Sensei vedle kenjutsu pokračoval i nadále s tréninkem Judo, protože to byl v tomto období velmi populární styl. Na střední škole začal studovat Goju Ryu karate pod věhlasným Yamaguchi Gogenem, stal se jeho osobním studentem a mezi jeho tréninkové partnery patřil i slavný Oyama Masutatsu, kterému pomáhal při otevírání dojo Kyokushin karate. Po mnoha letech usilovného tréninku obdržel od Yamaguchi Gogena 7. Dan Goju Ryu karate. V roce 1959 začal také studovat aikido pod Tada Hiroshim (9.dan Aikikai a student Morihei Ueshiby). Během celého svého života se ale především věnoval a věnuje studiu a výuce Kashima Shinden Jikishinkage Ryu, aby naplnil odkaz svého slavného samurajského dědečka Makita Shigekatsu.

V současné době 17. Soke Kashima Shinden Jikishinkage Ryu Suzuki Kimiyoshi i přes svů pokročilý věk stále aktivně vyučuje své studenty. Je zároveň jedním z posledních mistrů tohoto umění, kteří studovali obě hlavní linie – Naganuma a Fujiwara a je také jedním z posledních aktivních samurajů v pokrevní linii. Je pro mě opravdu velkou ctí být jeho osobním studentem.

V případě zájmu o tréninky tohoto unikátního bojového umění neváhejte kontaktovat Filipa Bartoše – filip@bujin.cz nebo +420 739 451 983, který pravidelně studuje Kashima Shinden Jikishinkage Ryu pod vedením Soke Suzuki Kimiyoshiho.

Jikishinkage Ryu

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu often referred to simply as Jikishinkage Ryu or Kashima Shinden is a traditional school (koryu) of Japanese martial art of sword – kenjutsu.

Jikishinkage Ryu originated from old kenjutsu styles that evolved in the late Muromachi era (1337-1573) and at the beginning of the early Sengoku era (1467 – 1603) in Kashima shrine.

Jikishinkage Ryu is one of the schools of kenjutsu which is affected by a new method of execise called Shinai Uchi in which students are fighting with each other with shinai – bamboo sword in Bogu.

The school was founded Matsumoto (Sugimoto) Bizen No Kami (1467-1524). The direct predecessors of Jikishinkage Ryu were Shinkage Ryu and Kage Ryu. Jikishinkage Ryu came mainly from Kage Ryu kenjutsu founded by Aizu Iko in 1490. Matsumoto was a very talented swordsman and also known master Kage Ryu. He was also a terrifying warrior with Yari and stories says that he killed by this weapon 716 attackers. Later he founded his own style of kenjutsu which he named as Shinkage Ryu. He was also the founder of Kashima Shin Ryu. Matsumoto founded the basic exercise of Jikishinkage Ryu called HOJO. This is an exercise with special Hojo Boken which is heavier than normal boken and has a wider tsuka. For students it is difficult to use weight of boken because boken has no curvature and is not resemble to the true sword. However this weight represents the student’s knowledges. On the basis of extant scrolls visited Matsumoto Kashima shrine that there deepened his spirit and improved his knowledges of kenjutsu. The exact date of when he visited Kashima shrine is not known but probably it was between the years 1515 – 1521. In this sanctuary he also led several exercises of meditations. There is also a legend about Furibo – large suburito. One day Matsumoto meditated before shrine and was wondering how to increase his physical strength in kenjutsu. And as he thought, big thick branch had fallen from a tree. At that moment he realized that he should train with Furibo . In the Kashima shrine he had long prayed to Gods to show him the direction and let him look into the deepest essence of control of the sword. Finally deity answered him at one night and gave him a bundle of scrolls called Shinden Reiken (divine blessing through the spirit of the sword). Because Matsumoto received the blessing in the shadow of the gods of the sanctuary he named after his school as  Shinkage Ryu which means Divine Shadow. According to legend the scrolls contained the following 4 basic principles. These principles are Hasso Happa (starting at Hasso), Itto Ryodan (cut through one stroke), Uten Saten (turn right, turn left) and Totan Ichi Imi (basic of distance). These are also the basic principles of Hojo. According to the traditional scrolls Matsumoto founded in 1521 also Kashima Shinden Ryu (Divine tradition of Kashima). Matsumoto taught many students and one of his the best one was Kamiizumi Ise No Kami Nobutsuna (1508-1577), who then named his own school as Shinkage Ryu “school of new shadow” (same pronunciation as Matsumoto´s Shinkage Ryu but Kamiizumi use different kanji for it). Jikishinkage Ryu in turn means “the newest school of the old shadow.” Before his death Matsumoto gave scrolls to his successor Kamiizumi Ise No Kami Nobutsuna. With using of these scrolls he created his own basic exercises – “Sagakuen no Dachi,” which contained these following parts – Itto Ryodan, Zantei Settetsu, Hankai Hanko, Totan Ichi Imi and Uten Saten. It is interesting that Kamiizumi didn´t implement Matsumoto´s principle of  Hasso into his katas. Kamiizumi also created the most secret form of Jikishinkage Ryu which is called Marubashi. Legend says that one day during his travels Kamiizumi Ise no Kami came to chasm through which led only one way and that was across a fallen tree. While he was wondering if he will overcome the chasm over the fallen tree, came to the chasm the blind man who through his hole found the edge of the chasm and simply crossed a tree fallen over this chasm. At that moment the master realized that if we do not see the depth of the chasm we do not concentrate on it and so that´s why we ar not affraid of it. Like if we do not concentrate on the attacker with a katana if we keep only the wakizashi.

Marubashi is transmitted and taught only in oral form and it is usually known only to the teacher of the dojo. It was taught at the time when the best student was handed over leadership of the school. This kata was a symbol of the teacher. In peacetime was teaching methods little bit changed but it is still transferred only to a chosen few individuals. This kata is the materialization of philosophy of the school rather than applicable form to real combat. Kata is known for its soft and precise movements that are performed with maximum concentration. This is the reason why we call it Ritsu Zen – meditation in motion. If the concentration is not sufficient it is immediately visible on the movements. Kata is performed only with SHINKEN because students must learn to overcome own fear. The most important interpretation of this kata is that only spiritually and physically trained individual can overcome an attacker without killing him.

The most advanced student of Kamiizumi was Okuyama Kyukasai Taira no Kimishige, who later named his own school again as Shinkage Ryu (again used different kanji than Matsumoto and Kamiizumi but with the same reading).

Successor of Okuyama became Ogasawara Genshinsai Minamoto no Nagaharu who developed Okuyama´s Shinkage Ryu and subsequently named his school as Shin Shinkage Ryu. From Ogasawara Genshinsai also came Fukuro Shinai kata. At the beginning of the 16th century and later era of the Ming Dynasty Ogasawara traveled to China for study and also to teach swordsmanship. There he also acquainted with the work of Sun Tsu – the art of war. These principles he then influenced to the creation of Fukuro shinai kata. The master’s work is very important because thanks to these new techniques and principles was Shinkage Ryu really developed.

Fukuro Shinai kata is a combination of techniques that are usually practiced with fukuro shinai. Later, during the era of Yamada Heizaemon who gave the name of the current style, these techniques began to practice in Bogu. This has allowed students to experience the feeling of a real fight without fear. This kata is also very fast and energetic. In the scroll of Jikishinkage Ryu these techniques are not recorded as Fukuro shinai kata but are recorded separately.

Due to the already mentioned Chinese principles are these techniques very unique in this style.

In the old days was these techniques never trained together as a kata but they were learned individually. But because there were many injuries later they began to practice without bogu carefully and safely. Were reorganized into a kata and side of Uchidachi became defensive.

Ogasawara´s student and successor Kamiya Denshinsai Sadamitsu also created his own school which he called Shinkage Jikishin Ryu. Kamiya Denshinsai gave four basic principles of Matsumoto back to the original version and he started to train Kamiizumi´s added principles Zantei Settetsu and Hankai Hanko.

Successor of Kamiya became Takahashi Jikiosai Shigeharu who called his school as Jikishin Seito Ryu. Here I would like to mention that Jikishin Seito Ryu densho – Enren includes 2 new Kamiizumi´s principles next to four fundamental principles of Matsumoto. Takahashi also created a form called O Koryu. In densho is stated that to the four basic techniques is added Enren as a fifth technique. Enren has a great influence on the whole kata because it gives dynamism which we know for example from Fukuro Shinai kata.

Takahashi was a teacher of the first real founder of Jikishinkage Ryu Yamada Heizaemon Mitsunori Yamada (Ippusai). Although Yamada Sensei is kept in the historical lineage as the seventh grandmaster of the school, is basically the first official Grand Master and founder of the school under the name Kashima Shinden Jikishinkage Ryu kenjutsu. Yamada Sensei refined and developed techniques that he learned from Takahashi Sensei and in 1683 founded a school of that name.

Names of founders and their schools including Japanese kanji

The original founder Matsumoto (Sugimoto) Bizen no Kami 松本備前守 – (1467–1524) – Shinkage ryu 神陰流

Second successor Kamiizumi Ise no Kami Nobutsuna 上泉伊勢守信綱 –  (1508–1577) – Shinkage ryu 新陰流

Third successor Okuyama Kyukasai Taira no Kimishige 奥山休賀斎平公重 (1528–1602) – Shinkage ryu 神影流

Fourth successor Ogasawara Genshinsai Minamoto no Nagaharu 小笠原源信斎源長冶 (1574–1644) – Shin Shinkage ryu 真新陰流

Fifth successor Kamiya Denshinsai Sadamitsu 神谷伝心斎直光 (1582–1663) – Shinkage-Jikishin ryu 新陰直心流

Sixth successor Takahashi Jikiosai Shigeharu 高橋弾正左衛門重治 (1610–1690) – Jikishin Seito ryu 直心正統流

Seventh successor Yamada Heizaemon Mitsunori (Ippusai) 山田平左衛門光徳 (一風斎) (1638–1718) – Jikishinkage ryu 直心影流

Yamada was a samurai of Karasuyama clan (Karasuyama is now located in Tochigi Prefecture) and the servant of Nagai family. Yamada began his kenjutsu training at a very young age but it is not known exactly when and who was his first teacher.

At the age of 19 years he had a duel with a swordsman Ose Yahei. Both used bokuto and hurt each other very much so Yamada had to completely stop training kenjutsu.

At the age of 32 years he got a chance to know the school Jikishin Seito Ryu kenjutsu which used shinai and protective clothing during training. Yamada was fascinated by new and safe method of training and began to study kenjutsu under Takahashi Jikiosai Shigeharu who was the founder Jikishin Seito Ryu. Yamada trained so hard that eventually in his 46 years gained Menkyo Kaiden from Takahashi. At the same time he contributed with him to the development of protective clothing and personally stood behind the development of Men (head protection) and Kote (wrist protection). Yamada Sensei died on 9th February 1716 at the age of 78 years.

Jikishinkage Ryu then continued under Naganuma Kunisato Shirozaemon who was the third son of Yamada Sensei. Kunisato was born in 1688 and began studying kenjutsu as 8 years old under his father Yamada Sensei. At the age of 21 years received Menkyo Kaiden and opened his own dojo in Shita Atagoshita in Edo (today’s Minato-ku, Tokyo). Nagamura was extremely talented swordsman with character and technical aspects so that´s why many young people wanted to learn from him. At this time became Jikishinkage ryu very widespread and popular. Nagamura taught thousands of swordsmen and gave Menkyo Kaiden to 43 students. Nagamura Kunisato died on 24th July 1767.

The biggest credit of  Yamada and Naganuma Sensei was successful creation of a strong face protection from iron and other protective equipments so that´s why their students could hit a stinging in their training partners much harder and yet safer. Protective face – MEN – of previous Grandmaster Takahashi was made from bamboo and rattan which was less safe and weaknesses.

 

Most schools were initially very critical for Shinai Uchi training but over time this practice many schools have taken over. For example more than 40 years later the founder of Nakanishi-ha Itto Ryu Nakanishi Chuzo assumed it and other schools of kenjutsu followed him.

Naganuma Kunisato thereafter gave school to his son Naganuma Norisato who continued in development of the school of his father.

In the era of Naganuma Norisato occurred to the first big school´s dividing into two main lines. Naganuma Norisato passed the school to his the best student Fujikawa Yashiro Uemon Fujiwara no Yorihito and line was formed as Fujiwara-ha. Family lineage was passed to his son Naganuma Sukesato because the school functionated as system of Otome Ryu (literally means “school which flows, but stays at home”).

Currently Naganuma-ha line is considered as “extincted” although there are still some masters who learned this line from their masters, fathers or grandfathers as it is for example in the case of my Sensei – Suzuki Kimiyoshi who studied both lines – Fujiwara-ha and Naganuma-ha. But it is certain that Naganuma-ha has not publicly taught and those few teachers teaches it privately and only their most advanced students.

Naganuma Sensei also created the examination system of Jikishinkage Ryu with 4 licenses. They were Kirigami (Heiho Kyuri no maki), Mokuroku (Mokuroku Soejo), Menkyo and Meiken. Later Fujiwara dojo which was the largest branch of Naganuma Dojo added Reiken (license for beginners) and established a five-step licensing system which was subsequently taken over by other followers of Jikishinkage Ryu.

The successor of Fujiwara Sensei then became Akaishi Chikayoshi and then Danno Gennoshin Yoshitaka.

Jikishinkage Ryu was in Japan at the end of the Edo era (1603 – 1868) one of the largest schools of kenjutsu. During the Bakumatsu era (1853 – 1867) recorded kenjutsu another significant development. In June 1853 the fleet of Admiral Matthew Perry called “black ships” arrived from the USA to the shores of Japan to open diplomatic and trade relations. External pressures forced the Tokugawa shogunate to rethink national defense and therefore Shogunate founded in 1856 Kobusho (literally means a place or dojo where are taught martial arts). Kobusho became as public place of Tokugawa shogunate where mainly samurais taught martial arts such as kenjutsu, sōjutsu, hojutsu, kyujutsu and jujutsu.

Odani Shimosa no kami Nobutomo was Kenshi of Jikishinkage Ryu and the best student of Danno Gennoshin Yoshitaka and  he was named as president and kenjutsu shihan in Kobusho. Odani was born in 1810 and was the second son of Odani Chunojyo who was a servant of Tokugawa. Odani began studying Jikishinkage Ryu under Danno Gennoshin when he was a child. Odani was one of the best and most well-known swordmaster of that time. He was very good at Shinai Uchi so that´s why many samurais from other schools attended his trainings and studied under his leadership. His character was also very high and for this reason he was nicknamed as “The Saint of kenjutsu.” Odani died in 1864 a few years after his death was ended the era of real Samurais.

Also during the 19th century was a school of Jikishinkage Ryu kenjutsu one of the most popular school in eastern Japan especially in the area of ​​Edo. 14th Soke of school Sakakibara Kenkichi (1830-1894) was one of the most famous and best swordsman of his time, the personal bodyguard of the Shogun and the best student of 13rd Grandmaster of the school Odani Shimosa no kami Nobutomo. Sakakibara Kenkichi was born in the village of Otsuka (now part of Tokyo) as the first son of Sakakibara Masutaro. Sakakibara began studying Jikishinkage Ryu under Odani Sensei at age 13 and at age 26 in 1856 received from him Menkyo Kaiden. On the recommendation of his teacher Odani he was also an instructor in Kobusho. Sakakibara also defeated a well-known master of sōjutsu Ise no Kami Takahashi in a direct fight before the Shogun. When Kobusho was abolished in 1866 he became as  commander of Yugekitai (special security of Shogun composed from swordexperts  of Kobusho). Later he opened his own dojo in Shitaya Kurumasaka. After the Meiji reform in 1873 he organized Gekkikenkai where with the permission of the government was performed Gekkiken. It was a duel in protective clothing using fukuro shinai in the way of today’s kendo, where masters of all sword fighting schools could confront their skills. Sakakibara had during his life hundreds of students and many of them he gave Menkyo Kaiden and the title of Shihan. In the official list of followers can be found at least 20 Menkyo Kaiden!!. Under Sakakibara Sensei studied a large number of famous masters even if they didn´t reach the highest level of school. Among them it was for example Sokaku Takeda – founder of Daito Ryu Aiki Jujutsu. Some historians also argue that historically known persons such as Muso Gonnosuke studied or were part of Jikishinkage Ryu. However often it is not true nor Gonnosuke never been part of the Jikishinkage Ryu.

Very talented student of Sakakibara Sensei was Yamada Jirokichi who continued after his death in the line which is now called as Seito-ha. With this decision many most advanced students of Sakakibara Sensei disagreed because Yamada was the village of origin and was not a “highborn” samurai with samurai ancestors. That is why some of them continued in their own lines of Jikishinkage Ryu. In this period originated the lines as Odani-ha, Seito-ha, Kuun-kai Odani-ha, Hyakuren-kai Odani-ha, Daihonzan Chosen-ji, Nomi-ha and more. So it was the same with a very experienced menkyo kaiden´s students as Matsudaira Yasutoshi and Nomi Teijiro who same like Yamada Jirokichi studied traditional way of Jikishinkage Ryu. Nomi Teijiro was the oldest and most experienced student of Sakakibara Sensei, his “right hand”, who helped him to organize Gekkikenkai and came from a very famous samurai family Nomi. Therefore he also subsequently opened his own line of Nomi-ha which was then passed on to his son Nomi Hamao and the later to Yokokawa Kintaro and Ishigaki Tatsuo who was a nephew of Nomi Hamao. Yokokawa Sensei was the oldest and the best student of Nomi Teijiro and then also of Nomi Hamao who were grandmasters of Jikishinkage Ryu Nomi-ha and while training partners of Makita, Yamada and Matsudaira Sensei at the time of the famous Sakakibara Kenkichi. Yokokawa Sensei received Menkyo Kaiden from Nomi Teijiro and then also from his son Nomi Hamao. Family line was passed later to Ishigaki Tatsuo (nephew of Nomi Hamao) and subsequently to his son Ishigaki Yashuzo who was a very good personal friend of Suzuki Sensei. The best student of Matsudaira Yasutoshi was Makita Shigekatsu who was also at the same time junior student of Sakakibara Kenkichi. Makita came from a samurai family from Hokkaido and thanks to him Jikishinkage Ryu became very famous in northern Japan especially during the Japanese civil war in 1868. In addition to his fencing skills was Makita Sensei also an expert of Kyudo. He was also holder of the title of Shihan and Menkyo kaiden in Jikishinkage Ryu. Unfortunately however he fought in the revolution against the emperor and his side lost the battle. Caste of samurais was abolished and he had to flee. He returned home to Hokkaido where he opened his own dojo which he called Jikishin Kan Dojo. He taught here besides kenjutsu also other martial arts. His dojo was very popular in spite of the ban on the use of swords in 1876. After his death the village Atsuta erected black granite obelisk as a symbol of honoring his memory. This memorial can be seen there today. Family tradition then took the grandson of Makita Sensei Suzuki Kimiyoshi. Suzuki Sensei studied kenjutsu since childhood and as he says about himself who at that time did not study any kind of kenjutsu was either weak or sick . First however he began with Judo as his older brother. After the age of 5 he began studying Jikishinkage Ryu under Yokokawa Sensei. Suzuki Sensei also next to kenjutsu continued his training in Judo because it was at that time a very popular style. In high school he began studying Goju Ryu karate under renowned Yamaguchi Gogen and became his personal student. Between his training partners was also the famous Masutatsu Oyama and Suzuki Sensei helped him in the opening of his Kyokushin karate dojo. After many years of intensive trainings he received from Yamaguchi Gogen 7th Dan Goju Ryu karate. In 1959 he started studying aikido under Hiroshi Tada (9th dan Aikikai and student of Ueshiba Morihei). But throughout his life he was especially devoted and dedicated for the study and teaching of Kashima Shinden Jikishinkage Ryu to fulfill the legacy of his grandfather, the famous samurai Makita Shigekatsu.

Currently 17th Soke of Kashima Shinden Jikishinkage Ryu Suzuki Kimiyoshi despite his advanced age still actively teachs his students. It is also one of the last masters of this art who studied two main lines – Naganuma and Fujiwara and is also one of the last samurai active in the bloodline. For me it is really a great honor to be his personal student.

If you are interested in trainings of this unique martial art do not hesitate to contact Filip Bartos – filip@bujin.cz or +420 739 451 983 who regularly studying Kashima Shinden Jikishinkage Ryu under the direction of Soke Suzuki Kimiyoshi.