Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu

Shinda Muteki - pokud tvé shurikenjutsu bude opravdové, bude neporazitelné

Bujinkan Ninjutsu

Bujinkan Dojo je v současné době jedinou školou, která vyučuje autentické Ninjutsu původním způsobem. Je to také jediná škola, kde přetrvala přímá linie velmistrů až k současnému Soke Hatsumi Masaakimu

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu Menkyo svitky

V průběhu celého života je naše chování ovlivňováno různými okolními vlivy a znečišťováno vlivem okolí. Vytrvalým procesem zbavování se těchto zněčištění v našem chování se vracíme k originální povaze, do doby kdy jsme byli dětmi. (Yamada Jirokichi)

Hyoho Niten Ichi Ryu Dokkodo

Je shrnutím Musashiho života, vůle a filozofie

Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu

Poselství zakladatele školy Someya Sensei je ukryto v názvu školy

Bujinkan Ninjutsu

Techniky jsou předávány z generace na generaci a uchovávány v písemné podobě ve formě svitků - densho

Bujinkan Ninjutsu

Je bojové umění, strategie a taktika nekonvenční a gerilové války a umění špionáže

Dne 18.srpna 1997 byl uskutečněn první trénink v Honbu Dojo.Sensei Hatsumi řekl,že toto nové Dojo se stane „pupkem světa“ Bujinkanu.Další slovo, které Soke Hatsumi používá pro přirovnání k Hombu Dodjo je “Bujinden“ neboli “Palác ducha bojovníka“.Zatímco “KAN“ ze slova Bujinkan přirovnává toto slůvko k hale tak “DEN“ ze slova Bujinden nám připomíná,že toto je hlavní Dojo ze všech Dojo Bujinkanu a snad také, že lidé,kteří zde trénují by se mohli chovat jako lidé vysokých morálních kvalit,takových vlastností,jako představuje slovo “Bujinden“. Soke řekl, že stejně jako první den tréninku musí zde být cvičeno Kihon Happo a tak předvedl základy Ichimonji no kata.

9.září 1997 v devátý den devátého měsíce devátého roku Heisei bylo oficiálně otevřeno Hombu Dojo.

Dojo stojí v jedné z mnoha architektonicky neuspořádaných ulic Noda nedaleko železniční stanice Atago. Budova sama stojí přímo vedle železniční tratě a je postavena v tradičním japonském stylu, převážně ze dřeva, které je obloženo sádrokartonem. Co vás nejvíce zaujme po vstupu dovnitř je rozsáhlý oltář skládající se z pěti samostatných oltářů z mnoha svíček a dalších nezbytných relikvií. Pod oltářem jsou umístěny stojany s různými tréninkovými zbraněmi, které najdete i na bočních stěnách.Mnohé z těchto zbraní ručně vyrobil Shiraishi sensei. Velikost Dojo je 48 tatami(t.j. cca 60-70m2).V budově nechybí jaká si předsíňka, kde se ukládají při vstupu boty a je v ní umístěna i malá kuchyňka,dále místnost, kde je možné si uložit věci a samozřejmě nemohou chybět toalety.

V čele Dojo stojí rozsáhlý oltář skládající se z pěti samostatných oltářů.Tyto chrámy reprezentují 9 škol Bujinkanu.Každá škola má dvě svíčky a proto když se říká „Shikin Haramitsu dai komyo“ musí všech 18 svíček hořet.Chrámy jsou umístěny zleva doprava v tomto pořadí.

1. Gyokushin ryu……………………..oddělený chrám
2. Kumogakure ryu…………………..oddělený chrám
3. Takagi yoshin ryu…………………velký chrám
4. Kukishinden ryu……………………velký chrám
5. Shinden Fudo ryu………………….velký chrám – uprostřed
6. Togakure ryu…………………………velký chrám
7. Gyokko ryu……………………………velký chrám
8. Koto ryu………………………………..oddělený chrám
9. Gikan ryu………………………………oddělený chrám

756-2 Noda
Noda-shi
Chiba-ken
278-0037On August 18, 1997 there was the very first training held in Honbu Dojo. Sensei Hatsumi said, that this new dojo will become the „navel“ of the world of Bujinkan.  The other word that Soke Hatsumi uses for Hombu Dojo is Bujinden, which means the palace of the warrior’s spirit. While the „KAN“ from the word Bujinkan has the meaning of hall, „DEN“ from Bujinden reminds us that this is the main Dojo from all Bujinkan’s Dojos. And possibly also that the people training there are of higher moral standards and such a qualities which represent „Bujinden“. Soke had enounced that just as the first day there must be practiced Kihon Happo  and so he demonstrated the basics of Ichimonji no kata.

The Hombu Dojo official opening was on September 9, 1997, the 9th day of the 9th month of the 9th Heisei year.

Dojo is located in one of many architecturally dishevelled streets of Noda town close to the Atago railway station.
The building itself stands right next to railway and it is built in a traditional japanese style mostly from plasterboard faced wood. The object that would attract you utmost right after your entering is voluminous altar consisting of five separated altars, many candles and other fundamental relics. Underneath the altar and on the walls are stands for various training arms. Many of them were created by Shiraishi sensei. The area of the Dojo is 48 tatamis (i.e. 60-70 m2).

There is also a kind of lobby where shoes can  be put, small kitchen and a depository room for personal  belongings and a toilet.

In the forenfront of the Dojo there is an altar consisted of 5 separated altars. Those minsters represents 9 schools of Bujinkan. Each having two candles which have to lit during the „Shikin Haramitsu dai komyo“ prayer. The minsters are lined up in following order (from left to right):

1. Gyokushin ryu……………………..separated kamidana
2. Kumogakure ryu…………………..separated kamidana
3. Takagi yoshin ryu…………………large kamidana
4. Kukishinden ryu……………………large kamidana
5. Shinden Fudo ryu………………….large kamidana – in the middle
6. Togakure ryu…………………………large kamidana
7. Gyokko ryu……………………………large kamidana
8. Koto ryu………………………………..separated kamidana
9. Gikan ryu………………………………separated kamidana

Address:
756-2 Noda
Noda-shi
Chiba-ken
278-0037